Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2017-06-05 14:00 i Skallbergsskolan Västerås Stad
Matris i samhällskunskap utifrån kunskapskrav i år 6.
Grundskola 5 Samhällskunskap

Undervisningen i samhällskunskap ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • reflektera över hur människan och samhället förändras och fungerar tillsammans
  • analysera och kritiskt granska frågor i samhället nära dig, i Sverige och i världen ur olika perspektiv
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
  • uttrycka och värdera vad olika människor tycker och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
  • söka information om samhället från olika källor och värdera om källorna är viktiga och pålitliga
  • reflektera över mänskliga rättigheter och över vad demokrati är och hur den fungerar

Rubrik 1

1
2
3
Baskunskaper
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Demokrati och inflytande
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människor möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett bra sätt hur människor och grupper kan påverka olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människor möjligheter att påverka.
Förmåga att hantera information
Använda olika källor
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Människans rättigheter
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger bra exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Baskunskaper
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett bra sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: