Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi årskurs 5

Skapad 2017-06-05 14:09 i Skallbergsskolan Västerås Stad
Grundskola 4 – 6 Geografi
1
2
3
Natur och kulturlandskap.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan samt vilka konsekvenser det får för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan samt vilka konsekvenser det får för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan samt vilka konsekvenser det får för människor och natur.
Geografiska begrepp.
Eleven använder geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven använder geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor och andra geografiska källor. Källkritik
Eleven undersöker omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven undersöker omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven undersöker omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Europas namngeografi.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi, och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan geografiska objekt
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi, och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan geografiska objekt
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi, och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan geografiska objekt
Hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: