Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömingsmatris svenska år 1-6

Skapad 2017-06-06 10:50 i Mörarps skola Helsingborg
Skolverkets kunskapstabell från Lgr11
Grundsärskola 4 – 6 Svenska

Tala, lyssna och samtala

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och **bidrar** till att framföra egna åsikter och argument.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna **delvis underbyggda** åsikter och argument.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna **väl underbyggda** åsikter och argument.
Dessutom kan eleven **medverka** i att planera och genomföra muntliga presentationer.
Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett **delvis fungerande** sätt.
Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett **väl fungerande** sätt.
I arbetet med presentationerna **medverkar** eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett **ändamålsenligt** sätt.

Läsa och skriva

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan med **stöd av bilder** läsa texter från olika genrer.
Eleven kan med **visst flyt** läsa texter från olika genrer.
Eleven kan med **flyt** läsa texter från olika genrer.
Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett **delvis relevant** sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett **relevant** sätt visar eleven sin förståelse för texterna.

Berättande texter och sakprosatexter

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan också **bidra** till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer
Eleven kan också föra **enkla** resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra **välutvecklade** resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.

Språkbruk

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven **bidrar** till att anpassa sitt språk till olika situationer och sammanhang.
Eleven anpassar **delvis** sitt språk till olika situationer och sammanhang.
Eleven anpassar sitt språk **väl** till olika situationer och sammanhang.

Informationssökning och källkritik

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information från olika källor och medier och för då **enkla** och **delvis underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information från olika källor och medier och för då **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: