Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2017-06-06 17:25 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska Biologi

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriva texter
  • Sv  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan skriva meningar.
Mina meningar är ofta väldigt korta eller allt för långa. Flera av mina meningar är svåra att förstå.
Jag använder mig ibland av olika sambandsord, t ex och, men, även och som i mina meningar.
Jag använder mig ofta av olika sambandsord, t ex och, men, även och som i mina meningar.
Skriva texter
  • Sv  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan skriva meningar.
Jag börjar många meningar likadant.
Jag försöker variera hur jag börjar mina meningar men några börjar likadant.
Jag börjar oftast mina meningar på olika sätt.
Skriva texter
  • Sv  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan skriva en text med olika rubriker.
Flera gånger blir min text svår att följa, jag blandar ofta ihop fel fakta med rubrikerna.
Några gånger blir min text svår att följa, jag blandar ibland ihop fel fakta med rubrikerna.
Jag har en tydlig röd tråd i min faktatext. All fakta är kopplad till rätt rubrik.
Använda skrivregler
  • Sv  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan använda stor bokstav och punkt.
Jag har svårt att komma ihåg stor bokstav och punkt när jag skriver.
Jag använder stor bokstav och punkt för det mesta i min text.
Jag använder mig av flera olika skiljetecken när jag skriver min text.
Använda skrivregler
  • Sv  A 6
Jag har ännu väldigt många stavfel i min text.
Jag har flera stavfel i din text.
Jag stavar för det mesta rätt.
Jag är säker på hur man stavar.
Använda skrivrgler
  • Sv  A 6
Jag växlar så ofta tempus att min text blir svår att förstå.
Jag växlar ofta tempus i min text t ex mellan nutid och dåtid.
Jag växlar några gånger tempus i min text, t ex mellan nutid och dåtid.
Jag har skrivit hela min text i presens (nutid).
Beskriva och använda egna formuleringar
  • Sv  A 6
Jag kan fortfarande inte använda mig av egna ord och formuleringar när jag ska beskriva muskler, celler, hud och skelett. Mina beskrivningar går inte att förstå.
Jag använder mig av egna ord och formuleringar när jag på ett kortfattat sätt beskriver muskler, celler, hud och skelett. Mina beskrivningar blir ibland svåra att förstå.
Jag använder mig av egna ord och formuleringar när jag beskriver muskler, celler, hud och skelett
Jag använder mig av egna ord och formuleringar när jag på ett tydligt sätt beskriver muskler, celler, hud och skelett. Mina beskrivningar är lätta att förstå.

Biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Har kunskaper om, kan förklara och använda begrepp
  • Bi  A 6
Jag har ännu inte visat kunskaper om skelett, muskler, hud och celler.
Jag har kunskaper om skelettet, musklerna, huden och cellen. Jag kan ge exempel och på ett enkelt sätt beskriva några av dess funktioner samt kunna ge exempel på något begrepp.
Jag har goda kunskaper om skelettet, musklerna, huden och cellerna. Jag kan ge exempel och förklara ett flertal av dess viktigaste funktioner och hur de samarbetar. Jag använder mig av flera detaljer och begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om skelettet, musklerna, huden och cellerna. Jag kan på ett noggrant och detaljerat sätt förklara ett flertal av dess viktigaste funktioner och hur de samarbetar. Jag använder mig av begrepp samt sammanhang på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: