Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i svenska 2017 åk 3

Skapad 2017-06-08 07:45 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Nationella prov åk 3 svenska vårterminen 2017.
Grundskola 3 Svenska

Elevens visade förmåga utifrån kunskapskravet i svenska Lgr 11.

Innehåll
Förmågor
Delprovsrsultat
Grön markering visar att eleven har nått kravnivån för delprovet
Delprov A
Muntlig uppgift i form av ett gruppsamtal.
  • Sv   3
Muntlig uppgift i form av ett gruppsamtal.
Formulera sig och kommunicera i tal.
A Kravnivå: - Eleven kan delta i samtal under gruppuppgiftens gång. - Eleven kan ställa frågor i gruppen som handlar om uppgiften. - Eleven kan lyssna på andra och framföra egna åsikter om hur uppgiften ska lösas. -Eleven kan bygga vidare på vad andra säger genom att ge kommentarer. (3 av 4 måste uppnås)
Delprov B
  • Sv   3
Läsförståelse - Skönlitterär text
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
B Kravnivå: - Uppnå 13/18 p.
Delprov C
  • Sv   3
Läsförståelse - Faktatext
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
C Kravnivå: - Uppnå 13/18 p.
Delprov D
  • Sv   3
Högläsning
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
D Kravnivå: - Eleven kan läsa ut ord och meningar relativt obehindrat (endast några felläsningar) med hjälp av ortografisk helordsläsning. - Eleven kan korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar. - Eleven kan utnyttja ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska avläsas.
Delprov E
  • Sv   3
  • Sv   3
Textsamtal
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
E Kravnivå: - Eleven kan återge huvuddragen av händelseförloppet i den lästa texten. - Eleven kan kommentera och föra enkla resonemang om den lästa texten. - Eleven kan relatera den lästa texten till egna erfarenheter.
Delprov F
  • Sv   3
Skriva - Berättande text
Formulera sig och kommunicera i tal. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
F Kravnivå: - Eleven kan skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.
Delprov G
Utgår från den text eleven skrivit i delprov F
  • Sv   3
Skriva - stavning och interpunktion
Följa språkliga normer.
G Kravnivå: - Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord. - Eleven kan på minst tre ställen i en text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken.
Delprov H
  • Sv   3
  • Sv   3
Skriva - Faktatext
Formulera sig och kommunicera i skrift. Söka information från olika källor. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
H Kravnivå: - Eleven kan återge en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. - Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: