Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt) VT åk 1

Skapad 2017-06-08 13:53 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 1 Matematik

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Lägsta nivå, mellannivå
Eleven räknar till 50.
Eleven räknar till 100.
-----
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Börja på 9 upp till 20.
börja på 26 upp till 40.
börja på 195 upp till 220.
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
nedåt från 10
nedåt från 15
nedåt från 71 stoppa vid 57
Talraden: Efter
Alla nivåer
Viket tal kommer efter. a) 7 b)10
a)39 b)76
a)199 b)217
Talraden: Före
Alla nivåer
Vilket tal kommet före a)5 b)9
a)29 b)34
a)120 b)300
Stegräkning
Alla nivåer
Räkna 10 steg. Börja på 10 räkna till 50.
Börja på 10 räkna till 100
Börja på 12 räkna till 62
Antalskonstans
Lägre nivå (Mellannivå och högre nivå prövas inte om eleven redan visat detta under ht åk 1.)
Hur många är det? Nu har jag spridit ut föremålen. Hur många är det nu?
-----
-----
Uppskattning
Alla nivåer
Kunna se antalet prickar på en tärning. antalet 5 antalet 6
11 dolda föremål visas en liten stund sen ska eleven gissa hur många det är.
18 dolda föremål
Minskning
Alla nivåer
Ta bort 1 från 7.
Ta bort 1 från 13. Ta bort 2 från 13.
Säg en räknehändelse till 15-4 Hur mycket är 19-17?
Fler
Alla nivåer
Här är 6 föremål Hur många är det om det är 2 fler?
Här är 13 föremål Hur många är det om det är 3 fler?
Här är 15 föremål. Hur många är det om det är 8 fler?
Färre
Alla nivåer
Hur många är det om det är 1 färre?
Hur många är det om det är 3 färre?
Hur många är det om det är 8 färre?
Uppdelning av tal
Alla nivåer
5 föremål Dela upp föremålen i 2 delar/högar.
Visar ett antal föremål gömmer ett antal föremål och eleven ska berätta hur många jag gömt. provar med olika tal.
samma som förut fast med högre tal. som t.ex 12 föremål.
Hälften
Alla nivåer
8 föremål Dela upp så att vi får lika många var. Vad är hälften av 10?
Vad är hälften av 6?
Vad är hälften av 12? Vad är hälften av 50?
Dubbelt
Alla nivåer
Lisa är 5 år. Emir är dubbelt så många år som Lisa. Hur många år är Emir? Vad är dubbelt så mycket som fyra?
Vad är dubbelt så mycket som 100? Vad är dubbelt så mycket som 15?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: