Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Er-mu vt18 åk 5

Skapad 2017-06-09 14:35 i Esperedskolan Halmstad
Bedömningsunderlag för ämnet musik
Grundskola 5

Musik åk 5

Grund
Utmaning 1
Gemensam sång
Hur aktiv eleven är i olika sånger i klassen
Du kan delta aktivt i sång.
Du deltar aktivt i sång.
Musikkunskap
Kunskap om olika typer av musik (musikstilar/genrer) samt kunskap om olika musikinstrument
Du kan nämna någon genre (musikstil) och vad som kännetecknar denna. Du kan nämna och beskriva något instrument. Du kan till viss del diskutera kring låttexters betydelse samt känslor som musik kan förmedla.
Du kan nämna flera olika genrer (musikstilar) och vad som kännetecknar dessa. Du kan även nämna artister och band som representerar en viss genre. Du kan nämna och beskriva flera instrument och du kan placera in dessa i rätt instrumentgrupper. Du kan ingående diskutera kring låttexters betydelse samt känslor som musik kan förmedla.
Musicerande
Förmågan att lära sig och framföra musik på olika sorters instrument
Du kan spela något ackord och/eller melodier på gitarr och piano. I samspel med andra kan du spela ett instrument eller sjunga.
Du kan spela flera olika ackord och melodier på gitarr och piano. Du kan även spela enklare låtar på gitarr och/eller piano. I samspel med andra spelar du rätt ackord eller sjunger i rätt tonart och du håller takten.
Gehör och taktkänsla
Förmågan att återge/imitera ljud och melodier samt hålla och följa enklare takter
Du kan till viss del imitera rörelser och melodier. Du kan till viss del hålla och följa enklare takter i olika låtar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: