Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtala - elevmatris Björkvallsskolan

Skapad 2017-06-12 11:11 i Björkvallsskolan Uppsala
En matris som till övervägande del bygger på Skolverkets diagnosmaterial Språket på väg. Matrisen är tänkt att användas i arbetet med formativ bedömning.
Grundskola 7 – 9 Svenska

En matris för självskattning och bedömning.

Samtala

Nedanstående utgår från kunskapskraven i kursplanen för ämnet svenska som beskriver att eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter och argument och föra samtalen och diskussionerna framåt.
Förnivå
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Tala själv och samspela
Hur jag yttrar mig i samtalet.
Jag deltar sparsamt i samtal.
Jag deltar med frågor och argument i samtal.
----------------->
Jag är drivande och visar förmåga att engagera andra i samtalet.
Jag vänder mig till flera och kopplar ihop vad andra har sagt.
Jag behöver stöd för att delta i samtalet.
Jag kopplar det jag säger till ämnet och till vad någon annan har sagt.
Jag utvecklar innehållet i samtalet genom att t. ex. kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra.
Jag utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar.
Lyssna - reflektera och samspela
Hur jag lyssnar på andra.
Jag visar att jag lyssnar - reflekterar och samspelar - genom att till exempel nicka och "hm:a".
Jag visar att jag lyssnar - reflekterar och samspelar - genom att säga något, t. ex. "Jag håller med".
Jag visar att jag lyssnar - reflekterar och samspelar - genom att argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra.
Jag visar att jag lyssnar - reflekterar och samspelar - genom att sammanfatta, tolka, säga något eget och dra egna slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: