Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtala - lärarmatris Björkvallsskolan

Skapad 2017-06-12 11:31 i Björkvallsskolan Uppsala
En matris som bygger på Skolverkets diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för åk 7-9. Matrisen är tänkt att användas i arbetet med formativ bedömning.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

En matris för självskattning och bedömning.

SAMTALA

Förnivå
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Tala själv och samspela
Hur du yttrar dig i samtalet
Du deltar sparsamt i samtal.
Du deltar med frågor och argument i samtal.
--------------------->
Du är drivande och visar förmåga att engagera andra i samtal. Du vänder dig till flera och kopplar ihop vad andra har sagt.
Du behöver stöd för att delta i samtalet.
Du kopplar det du säger till ämnet och till vad någon annan har sagt.
Du utvecklar innehållet i samtalet genom att t.ex. kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra.
Du utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar.
Lyssna – reflektera och samspela
Hur du lyssnar på andra
Du visar att du lyssnar – reflekterar och samspelar – genom att till exempel nicka och ”hm:a”.
Du visar att du lyssnar – reflekterar och samspelar – genom att säga något, t.ex. ”Jag håller med”.
Du visar att du lyssnar – reflekterar och samspelar – genom att argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra.
Du visar att du lyssnar – reflekterar och samspelar – genom att sammanfatta, tolka, säga något eget och dra egna slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: