👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi-naturen

Skapad 2017-06-12 15:15 i Slättaskolan Falun
Bedömningsmatris biologi - naturen
Grundskola 4 Biologi

Bedömningsmatris över:
kretslopp, näringskedjor, olika samband mm.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Näringskedjor och näringsvävar
Vad är en näringskedja/näringsväv? Vad visar dessa?
Du har viss kännedom om vad näringskedjor och näringsvävar är för något och kan ge enkla exempel på dessa.
Du kan förklara vad näringskedjor och näringsvävar är för något och kan ge exempel på dessa.
Du förklarar utförligt vad näringskedjor och näringsvävar visar och kan ge exempel på dessa.
Människans påverkan naturen och dess mångfald
Hur har människan påverkat naturen och dess mångfald?
Du kan ge enkla exempel på hur människan har påverkat naturen och dess mångfald
Du kan ge exempel på och förklara hur människan har påverkat naturen och dess mångfald på ett relativt utförligt sätt.
Du kan ge exempel på och förklara hur människan har påverkat naturen och dess mångfald på ett utförligt sätt.
Kretslopp
Sambandet mellan producent, konsument och nedbrytare.
Du har fått en uppfattning om hur ett kretslopp fungerar.
Du kan förklara och har förstått sambanden i ett kretslopp.
Du har förstått sambanden i ett kretslopp och kan förklara det på ett tydligt och utförligt sätt.
Artkunskap
Växter och djur
Du kan namnge några få växter och djur
Du kan namnge ett flertal växter och djur i närområdet.
Du kan namnge många växter och djur i närområdet.