Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd matris åk 4-5 Östadskolan

Skapad 2017-06-12 15:38 i Östad skola Lerum
Grundskola 4 – 5 Slöjd

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Kunskapskrav
Eleven har grundläggande förståelse
Eleven har utvecklad förståelse
Eleven har välutvecklad förståelse
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
Metall, textil, och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur det används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
Två och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
Slöjdens arbetsprocesser.
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
Slöjdens arbetsprocesser.
Undersökande av olika material och hantverksteknikers möjligheter.
Slöjdens arbetsprocesser.
Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.
Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer.
Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer.
Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremålets estetiska uttryck.
Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer.
Hur symboler och färger används inom barn och ungdomskulturer och vad de signalerar.
Slöjden i samhället.
Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
Slöjden i samhället.
Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: