Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd matris åk 3 Hulanskolan

Skapad 2017-06-12 15:41 i Hulanskolan Lerum
Grundskola 3 Slöjd

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Kunskapskrav
Eleven har grundläggande förståelse
Eleven har utvecklad förståelse
Eleven har välutvecklad förståelse
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
Metall, textil, och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur det används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
Slöjdens arbetsprocesser.
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
Slöjdens arbetsprocesser.
Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer.
Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer.
Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
Slöjden i samhället.
Slöjdföremålets funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
Slöjden i samhället.
Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: