Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd, Taluppfattning och tals användning, åk 1

Skapad 2017-06-13 10:41 i Presseskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Matris till obligatoriska bedömningsstödet i matematik för årskurs 1. Muntliga uppgifter.
Grundsärskola 1

Muntliga uppgifter inom området taluppfattning och tals användning. Det som står inom parentes är det som läraren gör och uppmärksammar. Det som står utan parentes är det som läraren säger till eleven.

Muntliga uppgifter - formulär l

Nivå 1
Nivå 2
Talområde 0-5
Talområde 5-10
Antalsprincipen/Kardinalsprincipen
1. (Ta fram 3 föremål.) Räkna hur många föremål dét är. Hur många är det?
1. (Ta fram 7 föremål.) Räkna hur många föremål dét är. Hur många är det?
Godtycklig ordning/Antalskonstans
2. (Jämför 2 mängder. Lägg 2 stora föremål i en hög och 4 små föremål i en hög.) I vilken är det flest föremål?
2. (Jämför 2 mängder. Lägg 4 stora föremål i en hög och 6 stora föremål i en hög.) I vilken är det flest föremål?
Godtycklig ordning/Antalskonstans
3. (Ta fram 4 föremål och lägg dem tätt tillsammans.) Hur många är det? (Sprid ut de 4 föremålen.) Hur många är det nu?
3. (Ta fram 6 föremål och lägg dem tätt tillsammans.) Hur många är det? (Sprid ut de 6 föremålen.) Hur många är det nu?
Abstraktionsprincipen
4. (Klappa 3 gånger.) Hur många gånger klappade jag?
4. (Klappa 6 gånger.) Hur många gånger klappade jag?
Subitisering
5. (Ta fram en tärning och visa talet 3 på tärningen.) Hur många prickar är det?
5. (Ta fram en tärning och visa talet 6 på tärningen.) Hur många prickar är det?

Muntliga uppgifter - formulär ll

Nivå 1
Nivå 2
Talraden
Räkna till 5.
Räkna till 10.
Lika många/ökning/minskning
2. (Ta fram 3 föremål.) Ta fram lika många.
2. (Ta fram 6 föremål.) Ta fram lika många
3. (Ta fram 3 föremål.) Hur många är det? (Ta fram ett föremål till.) Hur många är det nu?
3. (Ta fram 6 föremål.) Hur många är det? (Ta fram ett föremål till.) Hur många är det nu?
4. (Ta fram 3 föremål.) Hur många är det? (Ta bort ett föremål.) Hur många är det nu?
4. (Ta fram 6 föremål.) Hur många är det? (Ta bort ett föremål.) Hur många är det nu?
Namnge tal/Kombinera sifferkort med antal
5. (Sifferkort 0-5. Peka på ett tal i taget och låt eleven namnge dem.) Vilket tal pekar jag på?
5. (Sifferkort 5-10. Peka på ett tal i taget och låt eleven namnge dem.) Vilket tal pekar jag på?
6. (5 föremål och sifferkort 0-5. Peka på talen.) Ta fram lika många saker som talet visar.
6. (10 föremål och sifferkort 5-10. Peka på talen.) Ta fram lika många saker som talet visar.
7. (Bilder och sifferkort 0-5. Peka på ett tal i taget.) Vilken bild passar till talet?
7. (Bilder och sifferkort 5-10. Peka på ett tal i taget.) Vilken bild passar till talet?
Jämföra mängd
8. (Ta fram 5 föremål och dela upp dem i 2 högar med 2 och 3 i.) I vilken hög är det flest föremål?
8. (Ta fram 9 föremål och dela upp dem i 2 högar med 4 och 5 i.) I vilken hög är det flest föremål?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: