Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 8 "Kommunikation" vt 2017

Skapad 2017-06-13 14:04 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 8 Teknik

Teori: Kommunikationens historia.
Praktiskt: Morse och Programmering

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att använda tekniska begrepp och uttrycksformer
Du kan med viss användning av olika begrepp beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar gällande kommunikation i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan med relativt god användning av olika begrepp förklara tekniska lösningar gällande kommunikation i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan med god användning av olika begrepp förklara tekniska lösningar gällande kommunikation i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Förmågan att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika sätt att kommunicera på kan få olika konsekveneser.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika sätt att kommunicera på kan få olika konsekveneser.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika sätt att kommunicera på kan få olika konsekveneser.
Förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang hur kommunikationen i samhället förändras över tid och vilka drivkrafter som ligger bakom detta.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang hur kommunikationen i samhället förändras över tid och vilka drivkrafter som ligger bakom detta.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang hur kommunikationen i samhället förändras över tid och vilka drivkrafter som ligger bakom detta.
Att visa/använda dina tekniska förmågor i praktiskt konstruktionsarbete
Du kan genomföra enkla teknikutvecklingsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklingsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklingsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade digitala modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: