Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4, vt-17

Skapad 2017-06-14 14:23 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Matris i Svenska
Grundskola 4 Svenska

Svenska åk 4

Centralt innehåll, enligt Lgr 11

För att dina kunskaper i ämnet ska räknas som godtagbara ska du visa att du på svenska…

…kan läsa skönlitteratur och faktatexter för barn med flyt.
…kan förstå och tolka texter samt urskilja budskap, både uttalade och sådant som står mellan raderna.
…kan skriva olika sorters texter t ex faktatexter, nyhetsartiklar, insändare.
…kan skriva berättande texter med en röd tråd, och miljö- och personbeskrivningar.
…kan använda skrivregler som t ex stavning och interpunktion.
…kan hålla muntliga framställningar.
…kan argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
...kan använda språkliga strategier för att minnas och lära, t ex tankekartor och stödord.
...kan använda stödord och bilder som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.
...kan söka och använda information i några olika medier och källor, samt att bedöma informationens trovärdighet..
…kan ge och ta emot omdömen om innehållet i texter eller muntliga framställningar.

Förmågor

Undervisningen syftar till att utveckla elevens förmåga att…

…läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
…formulera sig i tal och skrift på svenska.
…anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
…urskilja språkliga strukturer och språkliga normer.
…söka information från olika källor och värdera dessa.

Hur?

Du visar kunskaperna…

…under arbetet i klassrummet.
…vid muntliga redovisningar.
…vid skriftliga redovisningar.
…via läxor/läxförhör, skriftligt/muntligt och diagnoser.

Läsa

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Flyt och inlevelse
Du kan läsa en text högt och stakar dig bara på några ord.
Du kan läsa en text högt med flyt.
Förståelse
Du förstår vad du läser och visar detta genom att göra enkla sammanfattningar av innehållet i det du läst.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar som visar att du har förstått innehållet i det du läst, även det som "stod mellan raderna"
Resonemang
Du kan förstå och diskutera olika texters budskap. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika texters budskap. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.

Skriva

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skiljetecken
Du sätter ut punkt, utropstecken och frågetecken på rätt ställe i dina texter.
Du sätter ut punkt, talstreck, utropstecken och frågetecken på rätt ställe i dina texter.
Stavning
Du gör en del stavfel men inte på vardagliga eller ljudenhetliga ord och läsaren kan förstå det du skrivit.
Du gör få stavfel.
Beskrivningar
Du har med några enkla beskrivningar av personerna och miljön i dina berättande texter.
Du har med målande och detaljerade beskrivningar av personerna och miljön i dina berättande texter.
Urval och sammanställning
Du kan välja ut och sammanställa information så att man förstår vad du menar. I sammanställningarna använder du en del lånade formuleringar och en del egna.
Du kan välja ut och sammanställa information så att man förstår vad du menar. I sammanställningarna använder du egna formuleringar.
Struktur
Du kan skriva olika texter t ex berättelser, instruktioner och faktatexter med ganska tydlig ordning så att man kan följa med och förstå det mesta.
Du kan skriva olika texter t ex berättelser, instruktioner och faktatexter med tydlig ordning så att man kan följa med och förstå vad du menar.
Respons och bearbetning
Du använder respons och feedback för att förbättra dina texter.
Du använder respons och feedback för att förbättra dina texter.
Spåklig anpassning
Du kan skriva längre texter med viss variation i språket.
Du kan skriva längre texter med ett varierat språk där meningarna börjar olika och där du är flitig med synonymer.

Muntligt

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Muntlig redovisning
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning, och viss anpassning till de som lyssnar.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med fungerande inledning, innehåll och avslutning, och god anpassning till de som lyssnar.
Samtal
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: