Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesmatris svenska 1-3, läsår 2016-2017

Skapad 2017-06-16 08:55 i Näsvikens skola Hudiksvall
Ämnesmatris i svenska år 1-3. Matrisen är baserad på InfoMentors material Heja som är formad efter skolverkets kunskapskrav år 3.
Grundskola 1 – 3 Svenska

Matrisen tilldelas varje läsår. I matrisen bedöms hur långt du utvecklat dina förmågor utifrån den årskurs du går i.

Undervisningen i svenska ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • uttrycka dig när du pratar och skriver

 • läsa och analysera olika texter

 • anpassa ditt språk till de som läser eller lyssnar, till ditt budskap och till situationen

 • känna igen vad som är typiskt för svenskan och använda regler för hur man pratar och skriver

 • söka information från olika källor och värdera dem

Ämnesmatris svenska 1-3

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Läsa
 • Sv   3
Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Läsförståelse
 • Sv   3
Du kan förstå ganska bra vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt om vad du tycker är viktigt i texten.
Diskutera texter
 • Sv   3
Du kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt. Du jämför det med något du själv varit med om.
Skriva
 • Sv   3
Du kan skriva enkla texter på dator och med en handstil som går att läsa.
Stavning
 • Sv   3
Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till.
Skrivregler
 • Sv   3
Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken.
Skriva berättelser
 • Sv   3
Du kan skriva berättelser med tydlig början, handling och slut.
Informationssökning
 • Sv   3
Du kan söka information från en källa som någon visar dig. Du kan skriva en enkel faktatext med den viktigaste informationen.
Använda begrepp
 • Sv   3
Du kan använda faktaord som hör ihop med det du skriver om. Du skriver så att det är tydligt vad texten handlar om.
Använda bilder
 • Sv   3
Du kan använda bilder till texten för att tydligare förklara det du skriver om.
Utvecka texter
 • Sv   3
Du kan ge enkla omdömen om dina och andras texter med hjälp av frågor. Du gör dina texter bättre med hjälp av omdömen.
Samtala
 • Sv   3
Du kan prata med andra om saker som du känner till. Du ställer frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker.
Tala
 • Sv   3
Du kan berätta om saker som händer i vardagen så att det är lätt för den som lyssnar att förstå.
Muntliga instruktioner
 • Sv   3
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: