👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA9. TALUPPFATTNING & TALS ANVÄNDNING. Fördiagnos

Skapad 2017-06-19 09:41 i Streteredsskolan Mölndals Stad
KUNSKAPSOMRÅDE: TALUPPFATTNING & TALS ANVÄNDNING. Utvärdering av fördiagnos inför år 9.
Grundskola 8 – 9 Matematik

KUNSKAPSOMRÅDE:
TALUPPFATTNING & TALS ANVÄNDNING.
I slutet av år 8 gjorde du en fördiagnos inför år 9. Matrisen visar resultatet.
Uppgifterna testar grundläggande kunskaper som du behöver känna dig säker på inför årskurs 9.

TAL

Korrekt svar
Detta behöver du jobba mer med nästa termin
Uppgift 5a. TALFÖLJD
Skriv de närmast följande talen i talföljden. 905, 925, 945, 965, ..., ..., ...
Uppgift 5b. TALFÖLJD
Skriv de närmast följande talen i talföljden. 98 000, 98 500, 99 000, 99 500, ..., ..., ...
Uppgift 6a. VILKET TAL SAKNAS?
Vilket tal ska skrivas i stället för "sträcket"? 10 800 + _____ = 50 000
Uppgift 6b. VILKET TAL SAKNAS?
Vilket tal ska skrivas i stället för "sträcket"? 2 005 + _____ = 6 000
Uppgift 10a. ÖVERSLAGSRÄKNING (flerval)
Bestäm vilket svar som stämmer bäst. 7 • 28 648 ≈
Uppgift 10b. ÖVERSLAGSRÄKNING (flerval)
Bestäm vilket svar som stämmer bäst. 639 • 692 ≈
Uppgift 16a. ÖVERSLAGSRÄKNING
98,65 m + 306, 75 m ≈
Uppgift 16b. ÖVERSLAGSRÄKNING
72,15 m - 19,85 m ≈
Uppgift 16c. ÖVERSLAGSRÄKNING
7 • 8,65 kr ≈
Uppgift 16d. ÖVERSLAGSRÄKNING
57, 50/3 ≈
Uppgift 17. TALS STORLEK
Rangordna talen. Börja med det minsta! 0,7; 1,3; 1,19; 0,025; 0,65; 0,975
Uppgift 15a. POSITIONSSYSTEMET
Beräkna och skriv svar med siffror på vanligt sätt. 2 hela + 14 tiondelar =
Uppgift 15b. POSITIONSSYSTEMET
Beräkna och skriv svar med siffror på vanligt sätt. 5 tiondelar + 35 hundradelar =

FYRA RÄKNESÄTTEN

Korrekt svar
Detta behöver du jobba mer med nästa termin

Addition

Korrekt svar
Detta behöver du jobba mer med nästa termin
Uppgift 1a
945 + 115
Uppgift 11a
3,4 + 0,25 =

Subtraktion

Korrekt svar
Detta behöver du jobba mer med nästa termin
Uppgift 1b
4 725 - 27 =
Uppgift 1c
15 000 - 9 890
Uppgift 11b
8,65 - 0,5 =
Uppgift 11c
30 -0,75 =

Multiplikation

Korrekt svar
Detta behöver du jobba mer med nästa termin
Uppgift 2a
100 • 350 =
Uppgift 12a
10 • 39,95 =
Uppgift 12b
0,1 • 6 400 =
Uppgift 2b
50 • 80 =
Uppgift 2c
60 • 200 • 4 =
Uppgift 3a
7 • 420 =
Uppgift 3b
2 • 995 =
Uppgift 3c
4 • 7 500 =
Uppgift 12c
4 • 1,5 =
Uppgift 13a
9 • 0,8 =
Uppgift 13b
0,4 • 0,8 =
Uppgift 13c
700 • 0,5 =

Division

Korrekt svar
Detta behöver du jobba mer med nästa termin
Uppgift 4a