👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för engelska åk 4-6

Skapad 2017-06-19 10:45 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Strandängsskolan Båstad
Grundskola 4 – 6 Engelska

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
Skriva
Uttrycker sig tydligt och sammanhängande
Skriver med handledning enkla meningar.
Skriver enkla meningar. Ex: The dog is black. He is happy. He is three years old.
Skriver en enkel sammanhängande text. Ex: The, happy dog is three years old. He is black but he has got a white spot near his nose. He’s older than my dog.
Formulerar och uttrycker egna åsikter.
Uttrycker med handledning egna åsikter
Formulerar egna åsikter. Ex: I like ice-cream.
Stavning
Skriver en text med enstaka rättstavade ord.
Skriver en text där huvuddelen av orden är rättstavade.
Skriver en text med god stavning.
Bearbeta text
Kan utifrån respons bearbeta texten med stöd.
Bearbetar texten på egen hand utifrån respons och höjer dess kvalité i delar av texten.
Bearbetar texten på egen hand utifrån respons och höjer dess kvalité i helhet.
Tala
Samtala
Kan med handledning delta i enkla dialoger.
Kan delta i enkla dialoger.
Kan delta i samtal om en företeelse/händelse
Muntlig framställning/berätta
Kan med handledning berätta med enkla meningar.
Berättar med enkla meningar.
Berättar sammanhängande med enkla meningar.
Formulerar och uttrycker egna åsikter
Kan med handledning uttrycka egna åsikter.
Formulerar egna åsikter. Ex: I like ice-cream.
Använder omformuleringar
Kan använda enkla omformuleringar. Ex: trunks = swimming suit for boys
Använder omformuleringar som stöder budskapet. Ex: It’s raining hard.= It’s raining a lot.
Lyssna
Texter
Kan med handledning förstå enkla texter.
Kan förstå helheten i enkla texter som framförs i lugnt tempo.
Kan förstå helheten samt detaljer i enkla texter som framförs i lugnt tempo.
Instruktioner i tal
Kan med handledning förstå och följa enkla instruktioner.
Förstår och följer enkla instruktioner.
Förstår och följer instruktioner.
Läsa
Instruktioner i skrift
Kan med handledning förstå och följa enkla instruktioner.
Förstår och följer enkla instruktioner.
Förstår och följer instruktioner.
Läsförståelse
Kan med handledning läsa och förstå enkla texter.
Kan läsa och förstå helheten i enkla texter.
Kan läsa och förstå helheten samt detaljer i enkla texter.