Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO kunskapskrav år 6 - Grundsärskola

Skapad 2017-06-19 11:09 i Trönningeskolan Halmstad
Skolverkets kunskapstabell från Lgr11
Grundsärskola 1 – 6 Naturorienterande ämnen

Mönster och strukturer i naturen

Har bedömts VT-17
Eleven kan bidra till resonemang om solen, månen och planeterna
Eleven kan föra enkla resonemang om solen, månen och planeterna
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om solen, månen och planeterna
Eleven medverkar i att identifiera och beskriva några månfaser och stjärnbilder.
Eleven identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett delvis fungerande sätt.
Eleven identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett väl fungerande sätt.
Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler
Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler
Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler
Eleven bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Eleven för enkla resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Eleven för välutvecklade resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven bidra till resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra enkla resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra välutvecklade resonemang om vattnets olika former.
Eleven medverkar också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett delvis fungerande sätt
Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett väl fungerande sätt.

Naturvetenskap i vardagen

Har bedömts VT-17
I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om hur källsortering återvinning kan göras
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra enkla resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra välutvecklade resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras
Eleven kan ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven kan ge delvis underbyggd förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven kan ge väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då välutveckladeresonemang om informationens användbarhet
Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentation av arbetet och resultaten
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkel dokumentation av arbetet och resultaten
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklad dokumentation av arbetet och resultaten.

Kropp och hälsa

Har bedömts VT-17
Eleven kan medverka i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Utifrån enstaka egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa bidrar eleven till resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån några egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven enkla resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån några egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven välutvecklad resonemang om hälsa och ohälsa.
Dessutom bidrar eleven till resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Dessutom för eleven enkla resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.

Ämnesspecifika begrepp

Har bedömts VT-17
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: