Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 8 PROCENT (VT-17)

Skapad 2017-06-19 12:28 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 8 Matematik

Procent

Mål för avsnittet När du arbetat med avsnittet ska du kunna: •förstå och utföra de tre olika sätten att beräkna procent:andelen, delen och det hela •räkna med förändringsfaktor •använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang, till exempel vid ränteberäkningar och vid jämförelser •skilja på procent och procentenheter •räkna med promille Om du arbetar med röd kurs får du lära dig: •att räkna med upprepade förändringar •problemlösning med procent
  • Ma  7-9   Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  • Ma  7-9   Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  • Ma  7-9   Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Ma  7-9   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  • Ma  7-9   Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
Problemlösning
  • Ma
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
  • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Metod
  • Ma
Eleven kan välja och använda matematiska metoder på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget .
Resonemang
  • Ma
Eleven för utvecklade resonemang.
Kommunikation
  • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: