👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Linjära samband och förändring, år 8 VT-17

Skapad 2017-06-19 12:49 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Grundskola 8 Matematik

I detta arbete skall du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

 • använda och analysera områdets centrala begrepp och samband mellan dem

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll och centrala begrepp:
Begrepp: koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, koordinat, linjära samband, jämförpris, storhet, enhet, diagram, graf, formel, proportionell, proportionalitet, konstant ◆ Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.
◆ Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
◆ Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
◆ Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar.

Efter avslutat område skall du:

 • kunna rita koordinatsystem
 • kunna ange koordinater för en punkt i ett koordinatsystem
 • kunna beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
 • kunna beskriva andra linjära samband
 • kunna tolka olika typer av samband
 • kunna rita diagram och grafer

Du har möjlighet att visa dina förmågor:

 • muntligt under lektionerna

 • skriftligt på en bedömningsuppgift

Bedömningsmatris av de förmågor du ska utveckla inom samband utifrån aktuell årskurs

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Förmåga att:
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Förmåga att:
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du kan ge enklare beskrivningar av områdets matematiska begrepp. Du använder grundläggande matematiska begrepp med säkerhet i kända vardagliga situationer.
Du har goda kunskaper om områdets matematiska begrepp och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera olika uttrycksformer.
Du har mycket goda kunskaper om områdets matematiska begrepp och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar och generella förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera avancerade uttrycksformer.
Förmåga att:
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du väljer och använder grundläggande metoder på ett korrekt och i huvudsak fungerande sätt.
Du visar goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem korrekt och med säkerhet.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem på ett korrekt sätt och med god säkerhet.
Förmåga att:
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du kan resonera om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet. Du gör enkla redovisningar av dina lösningar.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet. Du gör utvecklade redovisningar av dina lösningar.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet på ett välutvecklat sätt. Du gör välutvecklade redovisningar av dina lösningar.