👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål

Skapad 2017-06-19 13:19 i Färgelanda
Matris för modersmål åk 1-6
Grundskola 1 – 6 Modersmål

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Öva mer!
Jag kan!
Jag är säker!
Läsa med flyt
Jag kan läsa texter som handlar om saker jag känner till med visst flyt.
Jag kan läsa texter som handlar om saker jag känner till med bra flyt.
Jag kan läsa texter som handlar om saker jag känner till med mycket bra flyt.
Läsförståelse
Jag har ganska bra läsförståelse. Jag gör enkla sammanfattningar av innehållet.
Jag har bra läsförståelse. Jag gör utvecklade sammanfattningar av innehållet.
Jag har mycket bra läsförståelse. Jag gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet.
Resonera om budskap
Jag kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt.
Jag kan diskutera tydliga budskap i texter på ett utvecklat sätt.
Jag kan diskutera tydliga budskap i texter på ett välutvecklat sätt.
Skrift
Jag kan skriva enkla texter med ganska varierat språk.
Jag kan skriva utvecklade texter med varierat språk.
Jag kan skriva välutvecklade texter med mycket varierat språk.
Skrivregler
Jag kan stava ord som jag ofta använder och som finns i texter som handlar om saker jag känner till. Jag använder skrivregler på ett ganska bra sätt.
Jag kan stava ord som jag ofta använder och som finns i texter som handlar om saker jag känner till. Jag använder skrivregler på ett bra sätt.
Jag kan stava ord som jag ofta använder och som finns i texter som handlar om saker jag känner till. Jag använder skrivregler på ett mycket bra sätt.
Samtala
Jag kan ställa frågor och säga vad jag tycker om saker jag känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Jag kan ställa frågor och säga vad jag tycker om saker jag känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Jag kan ställa frågor och säga vad jag tycker om saker jag känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Berätta
Jag har ett ganska bra ordförråd som jag använder när jag pratar på ett enkelt sätt med andra om saker jag känner till.
Jag har ett bra ordförråd som jag använder när jag pratar på ett utvecklat sätt med andra om saker jag känner till.
Jag har ett mycket bra ordförråd som jag använder när jag pratar på ett välutvecklat sätt med andra om saker jag känner till.
Berätta
Jag kan berätta om saker som jag känner till så att innehållet blir ganska tydligt.
Jag kan berätta om saker som jag känner till så att innehållet blir tydligt.
Jag kan berätta om saker som jag känner till så att innehållet blir mycket tydligt.
Fråga och framföra åsikter
Jag kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Jag kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Jag kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller.
Resonera
Jag kan diskutera på ett enkelt sätt likheter och skillnader mellan hur man skriver på mitt modersmål och på svenska.
Jag kan diskutera på ett utvecklat sätt likheter och skillnader mellan hur man skriver på mitt modersmål och på svenska.
Jag kan diskutera på ett välutvecklat sätt likheter och skillnader mellan hur man skriver på mitt modersmål och på svenska.
Resonera
Jag kan presentera information om traditioner och högtider från mitt hemland på ett enkelt sätt.
Jag kan presentera information om traditioner och högtider från mitt hemland på ett utvecklat sätt.
Jag kan presentera information om traditioner och högtider från mitt hemland på ett välutvecklat sätt.
Beskriva
Jag kan beskriva på ett enkelt sätt saker som jag tycker är viktiga och som hör ihop med mitt modersmål.
Jag kan beskriva på ett utvecklat sätt saker som jag tycker är viktiga och som hör ihop med mitt modersmål.
Jag kan beskriva på ett välutvecklat sätt saker som jag tycker är viktiga och som hör ihop med mitt modersmål