👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 6 2017

Skapad 2017-06-19 13:57 i Gammal Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Fysik

Matrisen är en lokal variant av de centrala kunskapskraven i fysik för åk 6.

Kriterier vilka man endast kan få F eller E

F
E
C
A
Förmågan att diskutera naturvetenskapliga frågor.
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (energi, teknik, miljö och samhälle)
Förmågan att lyssna aktivt, bemöta åsikter och argumentera.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
Förmågan att hitta information.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Förmågan att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Förmågan att laborera säkert.
Du använder utrustning och laborerar på ett säkert sätt.
Förmåga att jämföra sina och andras resultat
Du kan jämföra resultaten
Förmågan att berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans livsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans livsvillkor.

Förmågan att kommunicera.

F
E
C
A
Förmågan att föra diskussionen framåt.
Du för till viss del diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmågan att föra resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för enkla resonemang.
Du för utvecklade resonemang.
Du för välutvecklade resonemang.
Förmågan att använda inhämtad information i egna diskussioner och då anpassa till sammanhanget.
Du har viss anpassning till sammanhanget
Du har relativt god anpassning till sammanhanget.
Du har god anpassning till sammanhanget
Förmågan att från informationen skapa egna texter, anpassade till syfte och målgrupp.
Du skapar texter med viss anpassning.
Du skapar texter med relativt god anpassning.
Du skapar texter med god anpassning.
Förmågan att från informationen skapa egna muntliga (eller andra) framställningar, anpassade till syfte och målgrupp.
Du skapar framställningar med viss anpassning.
Du skapar framställningar med relativt god anpassning.
Du skapar framställningar med god anpassning.

Förmågan vid laborativt/ undersökande arbete.

F
E
C
A
Förmågan att själv formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du bidrar till formuleringen.
Du formulerar själv, men man behöver bearbeta dina planeringar något.
Du formulerar själv fungerande planeringar.
Förmågan att använda utrustningen på ett fungerande sätt.
Du använder ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustningen ändamålsenligt.
Du använder utrustningen ändamålsenligt och effektivt.
Förmågan att föra resonemang kring likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Du för enkla resonemang.
Du för utvecklade resonemang.
Du för välutvecklade resonemang.
Förmågan att se hur undersökningen skulle kunna förbättras.
Du bidrar till att ge förslag.
Du ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du ger förslag som förbättrar undersökningen.
Förmågan att dokumentera undersökningar i text och bild.
Du gör enkla dokumenteringar.
Du gör utvecklade dokumenteringar.
Du gör välutvecklade dokumenteringar.

Förmågan att använda information och modeller från fysikens värld.

F
E
C
A
Ha kunskaper om fysikaliska fenomen
…på ett grundläggande plan.
… på ett gott plan.
…på ett mycket gott plan.
Förmågan att visa fysikaliska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fyskens begrepp.
Förmågan att föra resonemang om och relatera till några fysikaliska samband gällande … elektriska kretsar … magneter … rörelser … ljud … ljus
Du kan föra enkla resonemang
Du kan föra utvecklade resonemang
Du kan föra välutvecklade resonemang
Förmågan att förstå begreppen energikällor, energianvändning och isolering, samt förmågan att kunna koppla dessa till energins oförstörbarhet och flöde.
Du beskriver och ger exempel på dessa begrepp, med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du förklarar och visar på något enkelt samband mellan dessa begrepp, med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du förklarar och visar på olika enkla samband mellan dessa begrepp, med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Förmågan att förstå himlakropparnas rörelse i förhållande till varandra och att kunna resonera om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du beskriver och ger exempel på rörelser och för enkla resonemang om tidsbegreppen.
Du förklarar och visar på samband mellan rörelser och för utvecklade resonemang om tidsbegreppen.
Du förklarar och visar på mönster mellan rörelser och för välutvecklade resonemang om tidsbegreppen.