👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för matematik Kyrkerörskolan

Skapad 2017-06-20 09:37 i Kyrkerörsskolan Falköping
En allmän bedömningsmatris som bygger på de 5 förmågorna
Grundskola 6 – 9 Matematik

Bedömningsmatris i matematik, Kyrkerörskolan

Insats krävs
E
C
A
Problemlösning
Din förmåga att lösa matematiska problem
  • Ma
Ej tillräcklig
Godtagbar
God
Mycket god
Metod
Din förmåga att välja och använda lämpliga metoder vid matematiska beräkningar
  • Ma
Ej tillräcklig
Godtagbar
God
Mycket god
Begrepp
Din förmåga att använda begrepp och visa hur och hur begreppen relaterar till varandra
  • Ma
Ej tillräcklig
Godtagbar
God
Mycket god
Kommunikation
Din förmåga att redovisa din lösningar
  • Ma
Ej tillräckligt
Godtagbar
God
Mycket god
Resonemang
Din förmåga att argumentera för ett ställningstagande och att kunna förklara hur du tänker
  • Ma
Ej tillräcklig
Godtagbar
God
Mycket god