👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Engelska - åk 2, Åledsskolan

Skapad 2017-06-20 14:17 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 2 Engelska

Följande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsutveckling i åk. 2.

Eleven bedöms utifrån två olika nivåer - grundläggande eller mer än grundläggande kunskaper Eleven bedöms utifrån den nivå som förväntas för årskursen.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Visar grundläggande kunskaper
Visar mer än grundlaggande kunskaper
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i mycket enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i mycket enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Lyssna
.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydlig talad, mycket enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, mycket enkel engelska i lugnt tempo.
Tala/Samtala
I muntliga framställningar och samtal kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med ord och fraser.
I muntliga framställningar och samtal kan eleven formulera sig mycket enkelt med ord fraser och meningar.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.