Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Engelska - åk 2, Åledsskolan

Skapad 2017-06-20 14:17 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 2 Engelska

Följande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsutveckling i åk. 2.

Eleven bedöms utifrån två olika nivåer - grundläggande eller mer än grundläggande kunskaper Eleven bedöms utifrån den nivå som förväntas för årskursen.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Visar grundläggande kunskaper
Visar mer än grundlaggande kunskaper
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i mycket enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i mycket enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Lyssna
.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydlig talad, mycket enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, mycket enkel engelska i lugnt tempo.
Tala/Samtala
I muntliga framställningar och samtal kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med ord och fraser.
I muntliga framställningar och samtal kan eleven formulera sig mycket enkelt med ord fraser och meningar.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: