👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4 Kronaskolan 16-17

Skapad 2017-06-20 16:10 i Kronaskolan F-3 Ale
Musik åk 4 Kronaskolan 16-17
Grundskola 4 Musik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sång
Deltar till viss del och kan följa sångmelodin till viss del
Deltar i övervägande grad och följer sångmelodin relativt säkert
Deltar och följer sångmelodin med säkerhet
Melodispel
Kan spela delar av en enkel melodi
Kan spela övervägande delar av en enkel melodi
Kan spela en enkel melodi
Musikstilar
Instuderingshäfte om folkmusik, klassisk musik och populärmusik.
Kan återge delar av den fakta vi arbetat med i området
Kan återge större delen av den fakta vi arbetat med samt jämföra de olika stilarna
Kan återge den fakta vi arbetat med, jämföra de olika stilarna samt på egen hand inhämta faktakunskap, göra jämförelser och dra enkla slutsatser.
Musikskapande radioapan
Kan sätta samman de olika ljuden till en låt
Kan sätta samman ljuden till en låt som följer formkurvan vi gått igenom
Kan sätta samman ljuden till en låt som följer formkurvan och byter ljud utifrån takter och perioder