👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Ettan ht

Skapad 2017-06-20 16:16 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 1

Årstidsväxlingar

 • NO   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • NO  1-3   Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3   Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3   Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3   Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO   3   I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3   Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3   Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du namnger årstiderna och kan säga någon skillnad mellan dem.
Du berättar hur man kan se i naturen vilken årstid det är.
Du beskriver vad som kännetecknar årstiderna och hur de förändras. Du gör enkla observationer hur de olika årstiderna växlar.

Djur och växter

 • NO   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • NO  1-3   Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3   Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3   Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3   Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO   3   Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3   Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3   Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3   Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du känner till och benämner några djur och växter i din närmiljö.
Du sorterar och grupperar några vanliga djur och växter i närmiljön med hjälp av en vuxen.
Du sorterar och grupperar några vanliga djur och växter i närmiljön.

Livscykler, näringskedjor

 • NO   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • NO  1-3   Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3   Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3   Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3   Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3   Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Med hjälp av bildstöd beskriver du en livscykel hos ett djur.
Du ger exempel på några olika livscykler hos djur och växter. Med hjälp av bildstöd beskriver du en näringskedja.
Du beskriver livscykler och näringskedjor hos några djur.

Förmågan att ställa frågor.

 • NO   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO  1-3   Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO   3   Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3   I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du ställer en mängd olika frågor, men kan inte skilja mellan vilka frågor som är möjliga att undersöka och de som inte är det.
Du kan med stöd bearbeta dina egna och andras frågor så att de är möjliga att undersöka.
Du bearbetar dina egna och andras frågor så att de är möjliga att undersöka på ett systematiskt sätt.