Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Bild år 1-6 (grundsär)

Skapad 2017-06-21 07:48 i Solrosen Mölndals Stad
Kunskapskrav i bild för årskurs 6
Grundsärskola 1 – 6 Bild

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  • jämföra och reflektera över bilder,
  • undersöka bilder och värdera deras syften, och använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
området ej påbörjat
insats krävs
på väg att uppvisa grund-läggande kunskaper
uppvisar grundläggande kunskaper
uppvisar goda kunskaper
uppvisar mycket goda kunskaper
Berättande bilder
Du kan **medverka** i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material. tekniker och material.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg,
Du kan på ett **väl fungerande** sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Jämföra
Du **medverkar** i att jämföra egna och andras bilder och bidrar då till resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Du jämför egna och andras bilder på ett **delvis fungerande** sätt och för då enkla resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Du jämför egna och andras bilder på ett **väl fungerande**sätt och för då välutvecklade resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Undersökningar
Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder **bidrar** du till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder för du **enkla**resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha
Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder för du **välutvecklade** resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Ämnesspecifika ord
Du kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: