Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 17 Idrott och Hälsa Toråsskolan åk 7-9

Skapad 2017-06-21 10:10 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Grundläggande krav i ämnet Idrott och Hälsa på Toråsskolan

• Du kommer i tid och är rätt utrustad.
• Du deltar regelbundet och aktivt efter bästa förmåga.

Bedömning kopplas till den nivå som är relevant för respektive årskurs

IDROTT OCH HÄLSA

RÖRELSE
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Bollspel och lekar
 • Idh
 • Idh
 • Idh
Du deltar aktivt och visar att du kan ta emot och leverera en passning och visar Fair Play.
Du har ett säkert rörelsemönster dvs. du använder dig av en god teknik med och utan boll och du har en bra spelförståelse samt visar Fair Play.
Du anpassar dina rörelser väl till aktiviteten dvs. du rör dig rätt i förhållande till regler och din omgivning. Du har en grym spelförståelse och visar Fair Play.
Rörelse till musik och dans
 • Idh
 • Idh
 • Idh
Du hänger med vid de olika danserna och utför rörelserna till viss del i takt till musiken.
Du kan utföra rörelserna relativt väl i takt till musiken du har förmågan att koordinera flera rörelser.
Du kan utföra rörelserna väl i takt till musiken. Du rör dig med rytm och känsla och du har en väldigt bra koordinationsförmåga.
Redskapsgymnastik
 • Idh
 • Idh
 • Idh
Du deltar aktivt och behärskar komplexa motoriska grundformer. Ex. Du kan hoppa över en plint.
Du visar en god teknik i olika moment med god kroppskontroll. Ex. Du har en korrekt ansats och hoppar över plinten och landar jämfota.
Du visar mycket god teknik i olika moment med mycket god kroppskontroll. Ex. Du har en bra höjd i ditt hopp och du landar på ett kontrollerat sätt.
Friidrott
 • Idh
 • Idh
 • Idh
Du deltar aktivt och behärskar komplexa motoriska grundformer. Ex. När du hoppar höjdhopp så hoppar du från ett ben och du landar på fötterna eller på ryggen.
Du visar en god teknik i olika moment med god kroppskontroll. Ex. Du har en ansats till ditt hopp som gör att du hoppar från ”rätt” ben. Du klarar att göra ett tekniskt bra hopp.
Du visar mycket god teknik i olika moment med mycket god kroppskontroll. Ex. Din ansats stämmer bra, du har bra teknik i själva hoppet detta gör att ditt hopp blir grymt som helhet.
Konditions- och styrketräning
 • Idh
 • Idh
 • Idh
 • Idh
Du deltar aktivt och behärskar komplexa rörelser.
Du visar en god teknik i olika moment med god kroppskontroll.
Du visar mycket god teknik i olika moment med mycket god kroppskontroll.
Simning i mag- och ryggläge
 • Idh
 • Idh
 • Idh
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
.
Hantering av nödsituationer vid vatten.
 • Idh
 • Idh
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

HÄLSA OCH LIVSSTIL

Nivå E
Nivå C
Nivå A
1:a hjälpen och hjärt- och lungräddning
Vi arbetar med detta i åk 7 och 9.
 • Idh
 • Idh
Du har genomfört första hjälpen och hjärt- och lungräddning på ett fungerande sätt.
Ergonomi
Vi arbetar med detta i åk 7 och 9.
 • Idh
 • Idh
 • Idh
Du har visat grundläggande ergonomiska kunskaper.
Du har visat relativt goda ergonomiska kunskaper.
Du har visat goda ergonomiska kunskaper.
Förebygga skador
Du kan på ett i huvudsak fungerade sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett väl fungerade sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Teoretiska kunskaper
Eleverna ska genom undervisningen utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.
Du kan de ord och begrepp inom de teoretiska området vi arbetat med till viss del. åk 7: Isvett åk 8: Näringslära och Första hjälpen åk 9: Styrketräning, dopning och kosttillskott.
Du kan de ord och begrepp inom de teoretiska området vi arbetat med relativt väl.
Du kan de ord och begrepp inom de teoretiska området vi arbetat med väl.
Planera och genomföra
 • Idh
 • Idh
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Ex uppvärmning, livsstilsförändring, lektion och friluftsliv.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Ex uppvärmning, livsstilsförändring, lektion och friluftsliv.
Du kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Ex uppvärmning, livsstilsförändring, lektion och friluftsliv.
Utvärdering
 • Idh
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Du kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. tex. uppvärmning, livsstilsförändring, friluftsliv och lektion.
Du kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. tex. uppvärmning, livsstilsförändring, friluftsliv och lektion.
Du kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. tex. uppvärmning, livsstilsförändring, friluftsliv och lektion. .
Säkerhet och Hänsynstagande
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
 • Idh
 • Idh
 • Idh
Du deltar aktivt på alla delmoment och kan samarbeta med dina klasskamrater till viss del.
Du deltar aktivt på alla delmoment och kan samarbeta med dina klasskamrater relativt väl.
Du deltar aktivt på alla delmoment och kan samarbeta med dina klasskamrater väl.

FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Orientering
 • Idh
 • Idh
 • Idh
 • Idh
Du visar att du kan orientera dig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel. Ex. Du kan orientera ensam med viss säkerhet.
Du visar att du kan orientera dig i okända miljöer på ett säkert sätt med hjälp av kartor och andra hjälpmedel. Ex. Du kan läsa kartan och göra bra vägval med säkerhet.
Du visar att du kan orientera dig i okända miljöer med god säkerhet med hjälp av kartor och andra hjälpmedel. Ex. Du kan läsa kartan och kan göra mycket bra väg val (tidseffektiva vägval) med god säkerhet.
Friluftsliv
Detta arbetar vi med i åk 8.
 • Idh
 • Idh
 • Idh
 • Idh
Du genomför en friluftsaktivitet.
Du genomför en friluftsaktivitet med relativt god anpassning.
Du genomför en friluftsaktivitet med god anpassning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: