Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Idrott och hälsa år 1-6 (grundsär)

Skapad 2017-06-21 10:42 i Solrosen Mölndals Stad
Kunskapskrav i idrott och hälsa för årskurs 6
Grundsärskola 1 – 6 Idrott och hälsa Idrott och hälsa

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
området ej påbörjat
insats krävs
på väg att uppvisa grund-läggande kunskaper
uppvisar grundläggande kunskaper
uppvisar goda kunskaper
uppvisar mycket goda kunskaper
Fysiskt aktiv
Du kan **medverka** i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Röra sig i vatten
Du kan röra dig i vatten, flyta eller simma.
Du kan röra dig i vatten, flyta eller simma.
Du kan röra dig i vatten, flyta eller simma.
Hälsa
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan du **bidra** till resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan du föra **enkla **resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan du föra **välutvecklade** resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Natur- och utemiljö
Du kan **medverka** i att genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Du kan på ett **väl fungerande ** sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Orientera sig
Du **bidrar** till att orientera dig i närmiljön och medverkar då i att använda vägbeskrivningar och andra hjälpmedel.
Du orienterar dig med **viss säkerhet** i närmiljön och använder då vägbeskrivningar och andra hjälpmedel på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Du orienterar dig med **säkerhet** i närmiljön och använder då vägbeskrivningar och andra hjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt.
Förebygger skador
Du kan **bidra** till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan föra **enkla** resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan föra **välutvecklade** resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Nödsituationer
Du **medverkar**också i att beskriva hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Du beskriver också på ett **delvis fungerande **sätt hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Du beskriver också på ett **väl fungerande** sätt hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Du kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt**sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: