Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Musik år 1-6 (grundsär)

Skapad 2017-06-21 11:17 i Solrosen Mölndals Stad
Kunskapskrav i musik för årskurs 6
Grundsärskola 1 – 6 Musik

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges möjlighet att utveckla sin förmåga att

  • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
  • kombinera musik med andra uttrycksformer,
  • jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer, och använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.
Området ej påbörjat
Insats krävs
På väg att uppvisa grundl-läggande kunskaper
Uppvisar grundläggande kunskaper
Uppvisar goda kunskaper
Uppvisar mycket goda kunskaper
Sjunga
Du kan **medverka** i att sjunga unisont och i kanon.
Du kan sjunga unisont och i kanon på ett **delvis fungerande** sätt.
Du kan sjunga unisont och i kanon på ett **väl fungerande** sätt.
Ensemblespel
I ensemblespel **medverkar** du i att spela på något instrument och** bidrar** då till att använda enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett **delvis fungerande** sätt och använder då med **viss säkerhet** enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett ''väl fungerande sätt** och använder då med **säkerhet** enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
Kombinera musik med andra uttrycksformer
Du kan **medverka** i att kombinera musik med andra uttrycksformer och i att imitera och gestalta musikupplevelser.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att imitera och gestalta musikupplevelser.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att imitera och gestalta musikupplevelser
Hörseln
Du kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Du kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Olika typer av musik
Vid jämförelser mellan olika typer av musik **bidrar** du till resonemang om musikens utformning och om samband, likheter och skillnader.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik för du **enkla** resonemang om musikens utformning och om samband, likheter och skillnader.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik för du ** välutvecklade**resonemang om musikens utformning och om samband, likheter och skillnader.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Du kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: