👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7-9

Skapad 2017-06-21 11:22 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Matematik

Matrisen visar bedömning för aktuellt arbetsområde och de fem förmågor som ska utvecklas.

Problemlösning

  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Lägre nivå
-----------------
Högre nivå
Lösa problem
formulera och lösa problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder samt formulera enkla matematiska modeller.
Du förstår problemet och löser problemet med hjälp.
Du förstår problemet och löser det på egen hand.
Du har flera strategier/ metoder för att lösa problemet och kan välja vilken som är lämpligast
Resonera kring problemlösningen
Resonera kring valt tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Dina resonemang är enkla och du kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Dina resonemang är utvecklade och du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Dina resonemang är välutvecklade och du kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Begreppsförståelse

  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Lägre nivå
-----------------
Högre nivå
Matematiska begrepp
Använda, beskriva och resonera kring samband.
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp inom det aktuella arbetsområdet. Samt föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp från flera matematikområden i kända situationer. Samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp med ett korrekt matematiskt språk i nya sammanhang. Samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.

Metodanvändning

  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Lägre nivå
-----------------
Högre nivå
Matematiska metoder
Välja och använda metoder.
Du behöver hjälp med att välja och använda lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med ok resultat.
Du väljer metod som är lämplig för sitt ändamål för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du väljer effektiva matematiska metoder som är lämpliga för sitt ändamål med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.

Kommunicera

  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Lägre nivå
-----------------
Högre nivå
Kommunicera
Redogöra och samtala om tillvägagångssätt.
Din redovisning går att följa men vissa steg saknas i lösningen.
Din redovisningen är lätt att följa och förstå. Alla steg förklaras.
Din redovisning är välstrukturerad, fullständig och tydlig.

Resonera

  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
Lägre nivå
-----------------
Högre nivå
Resonera
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang.
Du för och följer ett matematiskt resonemang genom att framföra och bemöta argument (t.ex. ställa och besvara frågor) som delvis för resonemanget framåt.
Du för och följer ett matematiskt resonemang genom att framföra och bemöta argument (t.ex. ställa och besvara frågor) som för resonemanget framåt.
Du för och följer ett matematiskt resonemang genom att framföra och bemöta argument (t.ex. ställa och besvara frågor) som för resonemanget framåt samt fördjupar ellar breddar det.