👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PARTILLEMODELLEN - ENGELSKA ÅK 4

Skapad 2017-06-21 11:32 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Matris över elevresultat från de olika delmomenten i Partillemodellen för ämnet engelska åk 4.
Grundskola 4

Matris över elevresultat från de olika delmomenten i Partillemodellen för ämnet engelska åk 4.

EJ UTFÖRT DELMOMENT
EJ UPPNÅTT DELMOMENT
UPPNÅTT DELMOMENT
1. What Picture is the right one?
Mål: Kunna läsa och förstå enkla bildtexter.
Delmomentet ej utfört.
Eleven klarar färre än 7 av de 8 uppgifterna.
Eleven klarar minst 7 av de 8 uppgifterna.
2. Colour the Clowns
Mål: Kunna förstå enkla instruktioner
Delmomentet ej utfört.
Eleven klarar färre än 6 av de 8 instruktionerna.
Eleven klarar minst 6 av de 8 instruktionerna.
3. Teddy Bear and the Elephant
Mål: Förmåga att lyssna och förstå - reception.
Delmomentet ej utfört.
Eleven klarar färre än 7 av de 8 uppgifterna.
Eleven klarar minst 7 av de 8 uppgifterna.
4a) What are the Words?
Mål: Eleven visar förståelse av grundläggande ordförråd utifrån 18 valda bilder.
Delmomentet ej utfört.
Eleven förstår färre än 14 av de 18 bilderna.
Eleven förstår minst 14 av de 18 bilderna.
4b) What are the Words?
Mål: Eleven visar att denne kan stava grundläggande ordförråd utifrån 18 valda bilder.
Delmomentet ej utfört.
Eleven stavar färre än 10 av de 18 bilderna rätt.
Eleven stavar minst 10 av de 18 bilderna rätt.
5. In the Forest
Mål: Eleven skall kunna läsa och förstå enkla instruktioner.
Delmomentet ej utfört.
Eleven klarar att rita färre än 5 av de 8 instruktionerna.
Eleven klarar att rita minst 5 av de 8 instruktionerna.
6. At the Circus
Mål: Kunna lösa och förstå kort enkla berättande texter.
Delmomentet ej utfört.
Eleven besvarar färre än 4 av 6 frågor innehållsmässigt rätt.
Eleven besvarar minst 4 av 6 frågor innehållsmässigt rätt.
7. This is me
ål: Eleven kan skriva några enkla meningar om sig själv - skriftlig kommunikativ förmåga.
Delmomentet ej utfört.
Eleven klarar ännu inte att skriva och berätta om sig själv på engelska så att en engelsktalande person förstår.
Eleven kan skriva och berätta om sig själv på engelska så att en engelsktalande person förstår.
8. E 4 - Avkodning av engelska ord
Mål: Eleven visar förmågan att läsa/avkoda engelska ord.
Delmomentet ej utfört.
Eleven hinner att läsa/avkoda färre än 56 av 63 ord under en minut.
Eleven hinner att läsa/avkoda minst 56 av 63 ord under en minut.
9a) Muntlig produktion och interaktion
Mål: Eleven förstår när någon hälsar, frågar hur man mår, berättar om sig själv och ställer liknande enkla frågor. Eleven visar sin förståelse genom att besvara frågorna på engelska.
Delmomentet ej utfört.
Eleven svarar på färre än 5 av 6 frågor som ställs på engelska.
Eleven svarar på minst 5 av 6 frågor som ställs på engelska.
9b) Muntlig produktion och interaktion
Mål: Eleven kan hälsa på någon, fråga någon om vad denne heter eller mår med olika frågeord.
Delmomentet ej utfört.
Eleven kan ställa färre än 3 av 5 frågor på engelska.
Eleven kan ställa minst 3 av 5 frågor på engelska.