Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Slöjd år 1-6 (grundsär)

Skapad 2017-06-21 12:59 i Solrosen Mölndals Stad
Kunskapskrav i slöjd för årskurs 6
Grundsärskola 1 – 6 Slöjd Slöjd

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och
  • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Området ej påbörjat
Insats krävs
På väg att uppvisa grund-läggande förmågor
Uppvisar grundläggande kunskaper
Uppvisar goda kunskaper
Uppvisar mycket goda kunskaper
Formge & framställa
Du kan **medverka**i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
Hantverksteknik
Du kan också **medverka** i att använda någon given hantverksteknik.
Du kan också använda några givna hantverkstekniker på ett **delvis fungerande** sätt.
Du kan också använda några givna hantverkstekniker på ett **väl fungerande** sätt.
Material & tekniker
Utifrån syftet och någon miljöaspekt **medverkar** du i att välja material och tekniker i slöjdarbetet
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger **enkla**motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger **välutvecklade** motiveringar till sina val
Dokumentationer
Du **bidrar** till dokumentationer av arbetet.
Du gör **enkla** dokumentationer av arbetet.
Du gör **välutvecklade** dokumentationer av arbetet.
Uttryck & funktion
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål **bidrar** du till resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för du **enkla** resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för du **välutvecklade** resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Du kan använda **enstaka**ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: