👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4 vt-17

Skapad 2017-06-21 13:59 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4

Centralt innehåll enligt Lgr 11

Under kursens gång kommer vi att...

...framställa berättande och informativa bilder ...teckna, måla, trycka och utföra tredimensionellt arbete ...återanvända bilder i eget bildskapande ...fotografera och filma samt redigera i datorprogram

Vi kommer att arbeta med...

...olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, t ex linjer och färg ...verktyg för teckning, måleri, tryckteknik, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling ...plana och formbara material

Vi kommer att utforska...

...reklam och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap ...konst- och dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar ...ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

Förmågor

Undervisningen syftar till att utveckla elevens förmåga att...

...kommunicera med bilder för att uttrycka budskap ...skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material ...undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder ...analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

Hur

Eleven visar kunskaperna ...under arbetet i klassrummet ...vid muntliga presentationer ...vid skriftliga redovisningar

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Bildspråk
Du kan skapa enkla bilder så att budskapet framgår på ett ganska bra sätt..
Du kan skapa utvecklade bilder så att budskapet framgår på ett bra sätt..
Teknik, verktyg och material
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att framställa bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att framställa bilder.
Komposition
Du kan kombinera linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan kombinera linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt i dina bilder.
Arbetsprocess
Du bidrar till att formulera idéer och att välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du bidrar till att utveckla idéer och att välja handlingsalternativ som leder framåt.
Reflektion
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan föra enkla resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer.
Du kan föra utvecklade resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer.