👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NATIONELLT PROV ENGELSKA ÅK 6 2016/2017

Skapad 2017-06-21 22:07 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Matris över delprovsresultat och sammanvägt provbetyg av det nationella provet i engelska för elever i åk 6.
Grundskola 6 Engelska

I denna matris redovisas resultatet av det nationella provet i engelska för elever i åk 6. Provet består av fyra delar där läsförståelsen och hörförståelsen utgör ett delprov i reception (B). Delproven är:

Delprov A: Speaking - muntlig interaktion

Delprov B: Reception - B1 Reading - läsförståelse och B2 Listening - hörförståelse

Delprov C: Writing - skriftlig framställning

Om samtliga delprov utförts ges ett provbetyg, Om fler än ett av delproven bedömts som F kan inget provbetyg ges.
Ämnesprovet i engelska utgör en del av bedömningsunderlaget inför betygssättningen.

NATIONELLT PROV ENGELSKA ÅK 6

F
E
D
C
B
A
Delprov A Speaking
Tala och samtala - att formulera sig muntligt, kommunicera och interagera. .
Delprov B1+ B2 Reception
B1: Reading Läsa och förstå - att förstå och tolka innehållet i olika slags texter. B2: Listening Lyssna och förstå - att förstå och tolka innehållet i talad engelska.
0-32 poäng
33-53 poäng
54-64 poäng
65-81 poäng
82-87 poäng
88-95 poäng
Delprov C Writing
Skriftlig framställning - att skriva en egen text utifrån en given uppgift med gott språk och ett strukturerat innehåll. Bedömningsaspekter så som: *ordval *idiomatik *meningsbyggnad *grammatik * "en röd tråd" från inledning till slut * formuleringar med åsikter, förlaringar och exempel . .
SAMMANVÄGT PROVBETYG
. . .