👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesmatris Samhällskunskap 4-6 läsår 2016-2017

Skapad 2017-06-22 11:02 i Munkedalsskolan Munkedal
Ämnesmatris i samhällskunskap år 4-6. Matrisen är baserad på InfoMentors material Heja. Under läsåret har vi arbetat med mänskliga rättigheter och hur vi är emot varandra.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Matrisen tilldelas varje läsår. I matrisen bedöms hur långt du utvecklat dina förmågor utifrån den årskurs du går i.

Undervisningen i samhällskunskap ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • reflektera över hur människan och samhället förändras och fungerar tillsammans

  • analysera och kritiskt granska frågor i samhället nära dig, i Sverige och i världen ur olika perspektiv

  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

  • uttrycka och värdera vad olika människor tycker och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

  • söka information om samhället från olika källor och värdera om källorna är viktiga och pålitliga

  • reflektera över mänskliga rättigheter och över vad demokrati är och hur den fungerar

Samhällskunskap 4-6

På väg att nå nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett välutvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Begreppsförmåga
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Inflytande
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Undersöka samhällsfrågor
Du kan undersöka frågor som berör dig i samhället. Du diskuterar enkla samband på ett ganska bra sätt
Du kan undersöka frågor som berör dig i samhället. Du diskuterar flera samband på ett bra sätt.
Du kan undersöka frågor som berör dig i samhället. Du diskuterar komplexa samband på ett välutvecklat sätt.
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som berör dig i samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett utvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som berör dig i samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett välutvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som berör dig i samhället.
Mänskliga rättigheter
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad det kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad det kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad det kan betyda för barn i olika delar av världen.
Demokrati
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med beslut som fattas i din vardag.
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med beslut som fattas i din vardag.
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med beslut som fattas i din vardag.
Informationssökning
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.