Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva, nivå A, 17/18, Nya språket lyfter

Skapad 2017-07-10 16:40 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk

Skriva A1

Eleven visar förståelse för bilder, tecken och symboler Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något
Jag visar intresse för att skriva och uttrycker mig genom att rita och måla för hand eller med hjälp av digitalt verktyg.
Jag försöker att skriva själv.
Jag håller i pennan på ett sätt som gör det lättare att rita och skriva.

Skriva A2

Eleven deltar i gemensamt skrivande, skriver sitt namn och kopierar bokstäver och ord Jag kan komma på saker att skriva om, skriver mitt namn och skriver av bokstäver och ord
Jag deltar i gemensamt skrivande av korta texter och har börjar kopiera och skriva bokstäver och ord.
Jag vet att man skriver från vänster till höger och jag gör ibland mellanrum mellan orden.
Jag känner igen de flesta bokstäver som finns i mitt namn och andra vanliga ord.

Skriva A3

Eleven bidrar till det gemensamma skrivandet och prövar att skriva på egen hand Jag prövar att skriva själv, kan flera bokstäver och vet hur de låter
Jag deltar i gemensamt skrivande av berättelser eller beskrivningar bestående av några meningar.
Jag ger med lärarens hjälp förslag på hur vi ska skriva och varför vi ska skriva så.
Jag använder ljudning i samband med skrivandet och kopplar ihop flera ljud med bokstäver.

Skriva A4

Eleven prövar att skriva för att berätta eller beskriva med hjälp av bilder Jag prövar att skriva till bilder
Jag visar intresse av att skriva genom att pröva att skriva för att t.ex. berätta eller beskriva något.
Jag använder med lärarens hjälp bilder som hör ihop med det skrivna.
Jag skriver oftast versaler och gemener på rätt sätt dvs. jag skriver inte spegelvänt och jag gör oftast mellanrum mellan orden.

Skriva A5

Eleven skriver för att uttrycka sig eller minnas och använder oftast ljudning Jag skriver för att berätta eller minnas och ljudar orden när jag skriver
Jag kan skriva en kort berättelse eller faktatext.
Jag tar ibland egna initiativ att skriva för att kommunicera (t.ex. meddela, berätta eller beskriva) och minnas (t.ex. listor)
Jag markerar ibland meningar med stor bokstav och/eller punkt. Jag kan i stort sett koppla ihop alla ljud med sin bokstav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: