Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eine Reise planen

Skapad 2017-07-13 06:30 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Eleverna planera i projektet "Eine Reise planen" en resa inom ett land där tyska är officiellt språk. Läsa och förstå olika texter som berör resmålen, kommunicera med till exempel turistbyråer i tal och skrift, skriva själv om den planerade resan och då använda sig av text och bild, allt detta i olika medier - det är kunskaper som ska utvidgas.
Grundskola 4 – 6 Modersmål

kunskaperna som bedöms i vår projekt "Eine Reise planen"

läsa, skriva

förstå och tolka texter från olika medier samt urskilja texters budskap skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
läsförståelse
Du gör enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och syftar i viss grad på innehållet i dina egna texter om ämnena.
Du gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och syftar i stort sätt på innehållet i dina egna texter om ämnena.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och syftar fullt på innehållet i dina egna texter om ämnena.
resonera om budskap
 
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Du för utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Du för välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
uttrycka sig i skrift
Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. 
Du uttrycker dig utvecklat i skrift med språklig variation och använder väl ämnesrelaterade ord och begrepp. 
Du uttrycker dig välutvecklat i skrift med god språklig variation och använder mycket väl ämnesrelaterade ord och begrepp. 
skrivregler, språkets struktur
Du använder med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet: Du kan stava vissa ord. Du beaktar i din skrivning till viss del tyskans språkliga strukturer.
Du använder med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet: Du kan stava de flesta ord. Du beaktar i din skrivning medvetet tyskans språkliga strukturer.
Du använder med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet: Du stavar nästan felfritt. Du använder med säkerhet tyskans språkliga strukturer i din skrivning.
olika texttyper
Du skriver olika typer av texter så att deras typiska uppbyggnad och språkliga drag till viss del framträder. 
Du skriver olika typer av texter så att deras typiska uppbyggnad och språkliga drag framträder. 
Du skriver olika typer av texter så att deras typiska uppbyggnad och språkliga drag tydligt framträder. 

lyssna, tala, samtala

förstå och göra sig förstådd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
samtala i syftet att inhämta informationer
Du redogör för ditt ärande med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd med viss tydlighet på ett enkelt sätt. I samtalet ställer du frågor om ämnet. Du upprätthåller till viss del samtalet. 
Du redogör för ditt ärande med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd med relativt god tydlighet på ett utvecklat sätt. I samtalet ställer du frågor om ämnet. Du upprätthåller samtalet relativt väl. 
Du redogör för ditt ärande med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd med god tydlighet på ett välutvecklat sätt. I samtalet ställer du frågor om ämnet. Du upprätthåller samtalet väl. 
beskriva och resonera
Du beskriver din turistguide och resonerar om detaljer i den på ett enkelt sätt.
Du beskriver din turistguide och resonerar om detaljer i den på ett utvecklat sätt.
Du beskriver din turistguide och resonerar om detaljer i den på ett välutvecklat sätt.

kunskaper om en region där tyska talas

traditioner, kulturella företeelser, samhällsfrågor och geografiska förhållanden i områden där tyska talas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
språket
Du gör enkla resonemang om tyskans utformning eller / och tyska dialekt som talas i det området du beskriver.
Du gör utvecklade resonemang om tyskans utformning eller / och tyska dialekt som talas i det området du beskriver.
Du gör väl utvecklade resonemang om tyskans utformning eller / och tyska dialekt som talas i det området du beskriver.
kultur, samhälle, regionala förhållanden
Du berättar om och beskriver kultur, samhälle och geografiska förhållanden i området du valt på ett enkelt, ganska förståeligt sätt.
Du berättar om och beskriver kultur, samhälle och geografiska förhållanden i området du valt på ett utvecklat, förståeligt sätt.
Du berättar om och beskriver kultur, samhälle och geografiska förhållanden i området du valt på ett väl utvecklat, bra förståeligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: