Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning Fördjupningsuppgift: Språkförhållanden

Skapad 2017-08-08 09:32 i Vuxenutbildningen i Flen Flen
Gymnasieskola 2 Svenska

Denna uppgift utförs med handledning av lärare.

>>>
>>>
>>>
Innehåll
Eleven redogör översiktligt för någon aspekt av språksituationen i Sverige eller övriga Norden. Eleven tillämpar regler för referat- och citatteknik. Texten innehåller slutsatser, som delvis bygger på textreferaten.
Eleven redogör utförligt för några aspekter av språksituationen i Sverige eller övriga Norden. Citat- och referattekniken fungerar i huvudsak väl med t.ex. referatmarkörer. Eleven resonerar och drar slutsatser av sitt resonemang. Resonemanget är utvecklat, klart uttryckt och bygger i huvudsak på textreferaten. Slutsatserna ger nytt perspektiv.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för några aspekter av språksituationen i Sverige eller övriga Norden. Redogörelsen innehåller belysande exempel. Citat- och referattekniken är väl fungerande. Eleven resonerar och drar välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Resonemanget är väl utvecklat och nyanserat samt bygger tydligt i huvudsak på textreferaten.
Disposition och sammanhang
Texten har en tydlig disposition med inledning och avslutning samt fungerande textbindning. Texten är på ett rimligt sätt indelad i underrubriker och stycken.
Texten är väldisponerad genom väl fungerande inledning, avslutning och textbindning samt god balans mellan olika delar.
Texten är väldisponerad genom väl fungerande inledning, avslutning och textbindning samt god balans mellan olika delar.
Språk och stil
Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. Stilen är till viss del anpassad till den utredande texttypen.
Språket är klart och bär upp elevens resonemang. Stilen är anpassad till den utredande texttypen.
Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer. Stilen är väl anpassad till den utredande texttypen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: