Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Der Sprachabschneider

Skapad 2017-08-12 12:19 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Boken "Der Sprachabschneider" av Hans Joachim Schädlich ger såväl lättsam läsning och tillfället att fundera över språkets strukturer. Hur påverkar dessa vår kommunikation och samlevnad? I arbetet med boken ingår egen och gemensam läsning och muntlig och skriftlig reflektion över innehållet och grammatiska frågor.läsa
Grundskola 4 – 6 Modersmål

kunskaperna som bedöms inom arbetet med boken "Der Sprachabschneider" av Hans Joachim Schädlich

läsa, förstå och tolka

läsa för sig själv, framföra, förstå och tolka en skönlitterär text samt urskilja textens budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna ordböcker och andra hjälpmedel för ordförståelse
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
läsa med flyt
Du läser elevnära och åldersanpassade texter ur boken "Der Sprachabschneider" med visst flyt.
Du läser elevnära och åldersanpassade texter ur boken "Der Sprachabschneider" med relativt gott flyt.
Du läser elevnära och åldersanpassade texter ur boken "Der Sprachabschneider" med gott flyt.
läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse: Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av innehållet i texter ur boken "Der Sprachabschneider" och kommenterar centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Du visar god läsförståelse: Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i texter ur boken "Der Sprachabschneider" och kommenterar centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Du visar mycket god läsförståelse: Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i texter ur boken "Der Sprachabschneider" och kommenterar centrala delar med god koppling till sammanhanget.
resonera om budskap
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap. 
Du för utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap. 
Du för välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap. 
använda ordböcker och andra hjälpmedel
Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för bättre förståelse med viss säkerhet.
Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för bättre förståelse med säkerhet.
Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för bättre förståelse med god säkerhet.

skriva

uttrycka sig i skrift; stavning och språkets struktur ordböcker och andra hjälpmedel för stavning.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
uttryka sig i skrift
Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. 
Du uttrycker dig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och använder ämnesrelaterade ord och begrepp. 
Du uttrycker dig välutvecklat i skrift med god god språklig variation och använder rutinerat ämnesrelaterade ord och begrepp. 
skivregler
Du använder med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet: Du kan stava vissa ord. Du beaktar i din skrivning till viss del tyskans språkliga strukturer.
Du använder med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet: Du kan stava de flesta ord. Du beaktar i din skrivning medvetet tyskans språkliga strukturer.
Du använder med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet: Du stavar nästan felfritt. Du använder med säkerhet tyskans språkliga strukturer i din skrivning.
använda ordböcker och andra hjälpmedel
Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för språkriktighet i din skrivning med viss säkerhet.
Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för språkriktighet i din skrivning med säkerhet.
Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för språkriktighet i din skrivning med god säkerhet.

lyssna, tala, samtala

delta i och föra ett samtal; förstå och göra sig förstådd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
samtala
I samtal kring boken förstår du huvuddragen av innehållet. Du deltar med ett i huvudsak fungerande ordförråd på ett enkelt sätt. Det du vill säga framgår med viss tydlighet. Du ställer frågor och framför egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen. 
I samtal kring boken förstår du det mesta av innehållet. Du deltar med ett ändamålsenligt ordförråd på ett utvecklat sätt. Det du vill säga framgår med relativt god tydlighet. Du ställer frågor och framför egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalen relativt väl. 
I samtal kring boken förstår du innehållet. Du deltar med ett ändamålsenligt och effektivt ordförråd på ett välutvecklat sätt. Det du vill säga framgår med god tydlighet. Du ställer frågor och framför egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalen väl. 

språk, kultur och samhälle

tyskans struktur i jämförelse med svenskans skolan i Tyskland förr och idag i jämförelse med skolan i Sverige
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
resonera om tyska språket
Du för enkla resonemang om strukturer i det tyska språket i jämförelse med svenskan.
Du för utvecklade resonemang om strukturer i det tyska språket i jämförelse med svenskan. 
Du för välutvecklade resonemang om strukturer i det tyska språket i jämförelse med svenskan. 
beskriva och resonera om skolan i Tyskland
Du beskriver skolan i Tyskland förr och idag utifrån bokens och vuxnas berättelser samt resonerar om det och jämför med Sverige på ett enkelt sätt.
Du beskriver skolan i Tyskland förr och idag utifrån bokens och vuxnas berättelser samt resonerar om det och jämför med Sverige på ett utvecklat sätt.
Du beskriver skolan i Tyskland förr och idag utifrån bokens och vuxnas berättelser samt resonerar om det och jämför med Sverige på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: