Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden - Geo Åk 5

Skapad 2017-08-14 11:42 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Norden Geografi åk 5.
Grundskola 5

Centralt innehåll:

-Det nordiska kultur och naturlandskapet. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
-Fördelningen av nordens befolkning samt orsakerna till och konsekvenserna av denna.
-Namn och läge på Nordens länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
-Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

För att dina kunskaper inom ämnet ska räknas som godkända ska du visa att du...

...kan redogöra för skillnaden mellan natur och kulturlandskap och vad som kännetecknar dessa.
...känna till och förstå innebörden av geografiska begrepp.
...känna till de nordiska ländernas namn och läge samt känna till vissa av dess viktigare öar, berg, vatten, regioner och orter.
...kan föra enkla resonemang om orsaken till nordens befolkningsfördelning.

Förmågor:

Undervisningen syftar till att utveckla elevens förmåga att...

...förklara och beskriva grundläggande geografiska begrepp.
...jämföra likheter och skillnader mellan de nordiska länderna, se samband och ge förklaringar till dessa.
...kunna hantera och sortera geografisk information och avgöra om källan kan vara användbar.
...kunna samtala om och redogöra för de olika nordiska länderna vad gäller likheter och skillnader i natur och kulturlandskap.

Hur?

Du visar kunskaperna...

...under arbetet i klassrummet.
...vid dokumentation av genomförda uppgifter.
...vid läxor, läxförhör och prov, kan vara både skriftligt eller muntligt.
...genom att vara muntligt aktiv kring diskussioner i klassrummet.
...genom att kunna sålla vad som är viktigt och mindre viktigt i det undersökande arbetet.

Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Begreppsförståelse
Du har grundläggande kunskap om de geografiska begreppen.
Du har goda kunskaper om de geografiska begreppen.
Kommunikativt/muntligt
Du deltar i den kommunikativa/muntliga diskussionen.
Du är aktiv i den kommunikativa/muntliga diskussionen, ställer motfrågor och för diskussionen vidare.
Förklara och beskriva
Du har grundläggande kunskaperna om namn och läge på de nordiska länderna samt vissa orter, berg, vatten, regioner och öar.
Du har goda kunskaper om namn och läge på de nordiska länderna samt vissa orter, berg, vatten, regioner och öar.
Analysera, resonera, motivera.
Du kan dra enkla slutsatser och se samband och skillnader mellan de nordiska länderna utifrån ett geografiskt perspektiv.
Du kan dra slutsatser och se samband och skillnader mellan de nordiska länderna utifrån ett geografiskt perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: