👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott&Hälsa ht-17 Särö Skola 7-9

Skapad 2017-08-14 11:47 i Särö skola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Lek, Spel och Idrott
Bollspel/lekar/racketspel/gymnastik/kondition/friidrott
Eleven deltar i lekar, spel och idrotter i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktivitet och sammanhang.
Eleven deltar i lekar, spel och idrotter i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktivitet och sammanhang.
Eleven deltar i lekar, spel och idrotter i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktivitet och sammanhang.
Rytm, Takt och Dans
Pardans/ringdans/dansprogram/träningsprogram
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Orienteringsförmåga
Orientering- skolgård/skog
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Hälsa
Teoriuppgifter- inlämningar/prov/muntligt
Eleven ska kunna föra enkla resonemang kring hur fysiska aktiviteter kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Kunna ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador.
Eleven ska kunna föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur fysiska aktiviteter kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Kunna ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador.
Eleven ska kunna föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur fysiska aktiviteter kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Kunna ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador.
Ledarsskaps- och Planeringsförmåga
Planera och leda uppvärmning/kort aktivitet/lektion. Visa ledaregenskaper under lektioner.
Eleven ska planera, utvärdera och genomföra ledarskapsuppgifterna på ett godtagbart sätt.
Eleven ska planera,utvärdera och genomföra ledarskapsuppgifterna på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven ska planera,utvärdera och genomföra ledarskapsuppgifterna på ett väl fungerande sätt.
Simning/HLR
Simprov/HLR/hämta docka från botten i simhall/kasta livboj och bogsera kamrat
Eleven ska kunna simma 200m varav 50 m i ryggläge. Kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Friluftsliv
Aktiviteter i skog och mark
Eleven ska genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållande och till allemansrättens regler.