Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi 4-6

Skapad 2017-08-15 15:21 i Gammal Trelleborg
Biologi 4-6
Grundskola 4 – 6 Biologi

Förmåga

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
På väg mot...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som...
På väg mot
till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
för samtalen och diskussionerna framåt.
för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem.
Kunskapskrav
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för .... om informationens och källornas användbarhet.
På väg mot
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang
Kunskapskrav
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med .... anpassning till sammanhanget.
På väg mot
viss
relativt god
god

Förmåga

Genomföra systematiska undersökningar i biologi
På väg mot...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även... ... enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
På väg mot
...bidra till att formulera
...formulera enkla frågeställningar (efter någon bearbetning)
... formulera enkla frågeställningar (ingen bearbetning behövs)
Kunskapskrav
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och
På väg mot
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och säkert sätt
Kunskapskrav
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på
på väg mot
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang
Kunskapskrav
Förslag till förbättringar
på väg mot
bidrar till att ge förslag
ger förslag som efter någon bearbetning
ger förslag som kan förbättras
Kunskapskrav
Dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
på väg mot
enkla
utvecklade
välutvecklade

Förmåga

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
På väg mot...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
Eleven har kunskaper om biologiska sammanhang...
På väg mot
grundläggande
goda
mycket goda
Kunskapskrav
... och visar det genom att
på väg mot
ge exempel på och beskriva dessa
Förklara och visa på enkla samband
förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag
Kunskapskrav
Eleven visar kunskaperna genom att använda biologins begrepp
på väg mot
viss användning
relativt god användning
god användning
Kunskapskrav
Eleven kan föra underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet och relatera till några samband i människokroppen
på väg mot
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang
Kunskapskrav
Människans beroende av och påverkan på naturen .... och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband
på väg mot
beskriva och ge exempel på
förklara och visa på samband mellan
förklara och visa på mönster
Kunskapskrav
Eleven berättar om livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer
på väg mot
ger exempel på
visar samband kring
visar på mönster
Kunskapskrav
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
På väg mot
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: