👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets lotteri

Skapad 2017-08-15 16:00 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9

Livets lotteri

E
C
A
Samtal
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med (...) underbyggda argument...
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Samtal
...på ett sätt som (...)
till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
för samtalen och diskussionerna framåt.
för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Textanalys
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra (...) underbyggda resonemang...
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Textanalys
...om (...) i olika verk.
tydligt framträdande budskap
tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna
tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda
Textanalys
Föra (...) resonemang om verkets koppling till dess upphovsman...
enkla
utvecklade
välutvecklade
Textanalys
...eleven drar då (...) underbyggda slutsatser om hur verket påverkats av historiska och kulturella sammanhang.
till viss del
relativt väl
väl
Textskrivning
(...) textbindning
enkel
utvecklad
Textskrivning
... samt (...) fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
i huvudsak
relativt väl
väl
Läsförståelse
Genom att göra (...) sammanfattningar av olika texters innehåll...
enkla, kronologiska
utvecklade
välutvecklade
Läsförståelse
... visar eleven (...) läsförståelse.
grundläggande
god
mycket god