Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3 ht

Skapad 2017-08-16 13:47 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 3 Matematik

Taluppfattning, addition och subtraktion

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3  
 • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3   Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Talen 0-1000
Till exempel placera talen på en tallinje, avgöra storleksförhållanden
Du placerar de flesta talen mellan 0-1000 på tallinjen.
Du placerar de flesta talen mellan 0-1000 på tallinjen och avgör storleksförhållanden med hjälp av ><.
Du placerar med säkerhet talen mellan 0-1000 och avgör storleksförhållanden med hjälp av ><.
Addition Uppställning med minnessiffror
Du gör en uppställning med stöd och behöver hjälp med minnessiffran.
Du gör uppställningar och använder minnessiffran på rätt sätt.
Du gör uppställningar och använder minnessiffran på rätt sätt. Dessutom använder du uppställning som en naturlig metod för att räkna ut uppgifter.
Subtraktion Uppställning och växla över 0
Du gör en uppställning med stöd och behöver hjälp med växlingen.
Du gör uppställningar och växlar för det mesta på rätt sätt.
Du gör uppställningar och växlar på rätt sätt. Dessutom använder du uppställning som en naturlig metod för att räkna ut uppgifter.

Multiplikation

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3  
 • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3   Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samband addition multiplikation
Du räknar ut uppgifter och ser sambandet mellan addition och subtraktion med stöd.
Du räknar ut uppgifter och ser sambandet mellan addition och subtraktion.
Du räknar ut uppgifter med både addition och multiplikation samt resonerar fram olika lösningar.
Kommutativa lagen 2x3=3x2
Du använder dig av den kommutativa lagen med stöd.
Du använder dig av den kommutativa lagen för att underlätta uträkningar.
Du använder dig av den kommutativa lagen med säkerhet för att underlätta uträkningar.
Tabellkunskap
Du räknar uppgifter ur 2:ans, 5:ans och 10:ans tabeller automatiskt.
Du räknar uppgifter ur ett flertal tabeller automatiskt och vet hur du ska räkna ut multiplikationer som du inte automatiserat.
Du har hittat en fungerande strategi för hur du räknar ut multiplikationsuppgifter och har automatiserat tabellerna 0-10.

Problemlösning och multiplikation

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3  
 • Ma   3   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3   Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3   Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3   Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Prioriteringsregeln
Räkna ut multiplikation först i uppgifter som till exempel: 4x3+5=
Du behöver stöd för att göra en korrekt beräkning.
Du gör en korrekt beräkning genom att börja med multiplikationen.
Du gör en korrekt beräkning med säkerhet genom att börja med multiplikationen. Du använder metoden vid olika lästal.
Uppställning multiplikation
Du ställer upp enkla tal utan minnessiffra.
Du ställer upp enkla tal och minnessiffra med stöd.
Du ställer upp enkla tal med minnessiffra på ett korrekt sätt.

Division

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3   De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma   3   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3   Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3   Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delningsdivison, innehållsdivision, kontrollera division
Du förstår vad division innebär och kan med hjälp av laborativt material eller bildstöd räkna ut enkla divisioner.
Du förstår vad division innebär och kan med hjälp av laborativt material eller bildstöd räkna ut enkla divisioner. Du kontrollräknar med multiplikation,
Du förstår vad division innebär och kan med hjälp av laborativt material eller bildstöd räkna ut enkla divisioner. Du kontrollräknar med multiplikation, Du gör också uträkningar från lästal.
Divison med rest
Du dividerar med bildstöd och ser när det blir rest.
Du dividerar och ser när det blir rest utan bildstöd.
Du dividerar och ser när det blir rest samt kontrollerar med multiplikation och addition.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: