👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 7 -skriftlig bedömning

Skapad 2017-08-16 14:18 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Engelska
Förbättringsområde
Godkänd nivå
Högre nivå
Inledning
Irrelevant, eller saknar helt inledning
Har en kort men relevant inledning
Har en intresseväckande, personlig och relevant inledning.
Ordval
Har svårt att göra sig förstådd, använder påhittade eller svenska ord.
Gör sig förstådd men använder ett mycket enkelt språk med många upprepningar.
Uttrycker sig varierat och korrekt.
Grammatik
Grammatikfel stör förståelsen.
Enstaka grammatiska fel finns men utan betydelse för förståelsen.
Uttrycker sig korrekt.
Röd tråd
Strukturen på arbetet stör förståelsen.
Försök till röd tråd finns
En klar och tydlig struktur finns.
Avslutning
Irrelevant, eller saknar helt avslutning.
Har en kort men relevant avslutning.
Har en sammanfattande, personlig och relevant avslutning.
Utvecklar stoffet
Magert innehåll. Följer inte anvisningarna.
Skriver kortfattat men följer anvisningarna.
Berättar och beskriver utförligt på ett personligt och engagerande sätt.