Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 3

Skapad 2017-08-17 10:13 i Hagagymnasiet Borlänge
Matris för hela kursen samsam3
Gymnasieskola

Detta är en matris som har sin utgångspunkt i kunskapskraven i samhällskunskap 3

Rubrik 1

E
D
C
B
A
Redogöra för centrala teorier
Eleven kan översiktligt redogöra för centrala teorier utifrån olika perspektiv. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur olika faktorer och förhållanden skapar olika förutsättningar för individer, grupper och nationer. samt Eleven kan ge något exempel på hur vetenskapliga begrepp används i samhällsdebatten och översiktligt beskriva hur detta påverkar synen på samhällsfrågor.
Uppfyller kriterierna i C till en viss del
Eleven kan utförligt redogöra för centrala teorier utifrån olika perspektiv. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för hur olika faktorer och förhållanden skapar olika förutsättningar för individer, grupper och nationer. Samt Eleven kan ge några exempel på hur vetenskapliga begrepp används i samhällsdebatten och utförligt beskriva hur detta påverkar synen på samhällsfrågor.
Uppfyller kriterierna i A till en viss del
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för centrala teorier utifrån olika perspektiv. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur olika faktorer och förhållanden skapar olika förutsättningar för individer, grupper och nationer. samt Eleven kan ge några exempel på hur vetenskapliga begrepp används i samhällsdebatten och utförligt och nyanserat beskriva hur detta påverkar synen på samhällsfrågor.
Diskuterar orsak och konsekvenser
Eleven beskriver översiktligt förmågan att kommunicera, samarbeta och samverka för att pedagogiskt leda människor i olika sammanhang
Uppfyller kriterierna i C till en viss del
Eleven beskriver utförligt förmågan att kommunicera, samarbeta och samverka för att pedagogiskt leda människor i olika sammanhang.
Uppfyller kriterierna i A till en viss del
Eleven beskriver utförligt och vinklar förmågan att kommunicera, samarbeta och samverka för att pedagogiskt leda människor i olika sammanhang.
Analyserar och identifierar och ser samband och värderar samt drar slutsatser
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i analysen
Uppfyller kriterierna i C till en viss del
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i analysen
Uppfyller kriterierna i A till en viss del
Eleven diskuterar utförligt och vinklar egna och andras attityder, värderingar och handlingar i analysen.
Argumenterar samt ger möjliga lösningar
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Uppfyller kriterierna i C till en viss del
Eleven ger välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Uppfyller kriterierna i A till en viss del
Eleven ger välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Söka granska och tolka viss information samt göra adekvata källhänvisningar. Reflektera över dessa källor
med viss säkerhet söka, samt göra enkla reflektioner. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer
Uppfyller kriterierna i C till en viss del
Med viss säkerhet... Samt göra välgrundade reflektioner... Eleven kan med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Uppfyller kriterierna i A till en viss del
Med säkerhet... Samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner... Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: