Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Historia åk 3 ht

Skapad 2017-08-17 14:55 i Frennarps byskola Halmstad
Matris om Gamla Halmstad.
Grundskola 3 SO (år 1-3)

SO

  • SO   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • SO  1-3   Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  • SO  1-3   Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  • SO   3   Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  • SO   3   Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  • SO   3   Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  • SO   3   Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  • SO   3   Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att beskriva människans historia genom att ge exempel på levnadsvillkor.
Du känner till händelser i Halmstads historia. Du kan kort berätta något om det du lärt dig om staden och livet förr i tiden.
Du känner till händelser i Halmstads historia. Du berättar intresserat om det du lärt dig om staden och livet förr i tiden.
Du visar stort intresse för ämnet genom att delta aktivt på lektionerna och ställa många frågor. Du förstår faktauppgifterna och kan sätta dig in i dem.
Förmågan att jämföra.
Du nämner några skillnader och likheter (minst 3 stycken) mellan dåtid och nutid.
Du nämner flera (fler än 3) olika skillnader och likheter mellan dåtid och nutid. Du relaterar historiska händelser till ditt eget liv.
Du visar förståelse för samband och sammanhang mellan det som händer i Halmstad nu och det som har hänt förr i tiden Du gör egna reflektioner kring skillnaderna/likheterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: