Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Kunskapskrav år 3

Skapad 2017-08-17 15:43 i Rabbalshede skola Tanum
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i år 3
Elevens förmåga att beskriva och ge exempel på samband i naturen.
Du beskriver och ger exempel på enkla samband i naturen utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön.
Elevens förmåga att berätta om förändringar i naturen under olika årstider. Elevens förmåga att ge exempel på livscykler hos växter och djur.
I samtal om årstider berättar du om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några växter och djur.
Elevens förmåga att utföra fältstudier och undersökningar.
Utifrån tydliga instruktioner utför du fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Elevens förmåga att göra observationer av årstider. Elevens förmåga att sortera några växter och djur efter olika egenskaper. Elevens förmåga att namnge några växter och djur. Elevens förmåga att beskriva och ge exempel på näringskedjor.
Du gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Elevens förmåga att jämföra sina egna och andras resultat av undersökningar.
I undersökaningar gör du någon jämförelse mellan dina egna och andras resultat.
Elevens förmåga att dokumentera sina undersökningar på olika sätt. Elevens förmåga att använda sig av sin dokumentation av undersökningar i diskussioner.
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer. Du använder sig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: